Amsterdam Blockchain City

Blockchain is een van de technologieën die de komende jaren toonaangevend zal worden in de economie. Het is van belang dat (groei)bedrijven gemakkelijk toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze technologie. In samenwerking met gemeente Amsterdam werken we aan agenda en koppelen die aan bestaande programma’s zoals StartupAmsterdam.

Blockchain heeft de potentie om onze samenleving en economie  fundamenteel te veranderen en te verbeteren. Dit wordt weerspiegeld door de vele startups, pilot projecten, universitaire opleidingen en positieve juridische ontwikkelingen die al aanwezig zijn in de Metropoolregio Amsterdam.  Tijdens de meetups brengen we deze partijen bij elkaar.

Tijdens de eerste verkennende sessie op 8 oktober 2018 is een 6 stappen actieplan opgesteld aan de hand van verschillende thema’s. Op 11 december vond de eerste thema meetup plaats over “adoptie na de hype“. In 2019 zullen twee-maandelijks de volgende 5 meetups plaatsvinden per thema. Op die manier willen we dieper ingaan op deze acties en bekijken hoe we reeds bestaande initiatieven kunnen ondersteunen.

Output

  • Minimaal 3 bijeenkomsten waarin gewerkt wordt aan een regionale aanpak blockchain.

Outcome

  • Minstens 20 partijen uit de regio werken gezamenlijk aan een agenda en actieplan t.b.v. versnelling ontwikkeling blockchain economie.

Impact

  • Versnelling in ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door gebruik van blockchain technologie en daarmee bijdrage aan ontwikkeling MRA als hub voor data-gedreven innovatie.

Rol Board

Initiëren, partijen bij elkaar brengen, ontwikkeling communities en label.

#slimgroengezond

Een sterk blockchain ecosysteem dat startups & scale-ups helpt groeien en bijdraagt aan oplossingen voor de grootstedelijke uitdagingen waar de Board voor staat.