Meet-up AI & Health; de toekomst van onze gezondheid

  • Gezondheid
  • Met deze vragen in het achterhoofd hebben de trainees van de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met de Amsterdam Economic Board maandenlang gewerkt aan een documentaire. We zijn met experts in gesprek gegaan en aan de hand hiervan zijn vier scenario’s met daarin de grote uitdagingen op het gebied van gezondheid geconcretiseerd. De documentaire geeft stof tot nadenken en nodigt uit om in een groter verband aan de slag te gaan.

    Op woensdag 11 juli vindt om 15.00 uur de première plaats in CREA Amsterdam. Aansluitend is er een interactief programma met alle betrokkenen en geïnteresseerden om met de vraagstukken aan de slag te gaan.

    Programma:

    Opening door Antonio Carretero  (Amsterdam Economic Board) en MRA traineepool  gevolgd door de Première van de documentaire ‘Dr. Data’.  Er is  een  (Panel)Discussie en een presentatie van Willem Herter van PacMed en aansluitend een Workshop 3D Mindmapping AI & Health.

    De middag wordt afgesloten met een borrel. Deelname is kosteloos maar je dient je wel vooraf aan te melden.