Jouw stad gezonder met technologie en data!

Als je data van de GGD koppelt aan die van bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar of de schuldhulpverlener kan je tot op straatniveau slimme interventies bedenken en toepassen. Wat levert het op? Wat mag en kan er eigenlijk? En hoe maak je eigenlijk een goed gemeentelijk beleid over E-health en Gezondheidsdata? In deel 5 van de eventreeks Slim Groen en Gezond in de Regio nodigen we je uit om je te laten bijpraten, ervaringen te delen en te verkennen welke partijen in de Metropoolregio Amsterdam hier ook mee aan de slag zijn.

Regionaal samenwerken en innoveren in Gezondheid, technologie en data

De belofte van technologie en data voor gezondheid is groot. Zorgbehoefte voorspellen, welvaartsziekten voorkomen, langer zelfstandig thuis wonen: het kán door de inzet van moderne technologie en slim data delen. Door onzekerheid over veiligheid, privacy en zeggenschap, willen veel partijen echter liever geen data uitwisselen. Ook de complexiteit van financiering en interoperabiliteit maken samenwerken en innoveren in zorg en welzijn bepaald een uitdaging. Hoe gaan we de belofte waarmaken?  Wat is de rol van gemeente en GGD hierin? En wat zou er in een e-health en zorgdatabeleid moeten staan?

De Amsterdam Economic Board, de Gemeente Almere en de GezondheidFabriek nodigen je uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Programma

 • 15:00 uur: inloop
 • Opening door Marjan Haak, wethouder Gemeente Almere
 • De gemeente Almere denkt na over het opstellen van e-Health beleid, zowel voor de WMO als voor de Jeugdgezondheidszorg. Ze gebruikt hiervoor het raamwerk en de lessen uit EU project Tittan. Wytse Miedema van de Gemeente Almere vertelt hierover.
 • Intermezzo met de zaal: wat doen andere gemeenten/ partijen al?
 • Datavoorbeelden in praktijk:
  In sommige steden wordt data al ingezet om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Hoe doen zij dit? Wie werken er samen aan zo’n initiatief? Waar lopen zij tegenaan? En wat levert het op?

  • Gemeente Almere, Paul Mulder: ZorgKubus
  • GGD Flevoland, Gijs Roelofsen
 • Afsluiting door Jeroen Maas, Challenge Lead Gezondheid van de Amsterdam Economic Board:
  Willen partijen uit de Metropoolregio Amsterdam concreet stappen zetten en samen optrekken rond de kansen van eHealth en gezondheidsdata? Of gaat ieder voor zich het wiel uitvinden? Is een regionale Health Deal inter
  essant? Wat is de volgende stap?
 • Netwerkborrel

Eventreeks “Slim, Groen en Gezond in de Regio”

De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit zeven deelregio’s. Elke deelregio heeft specifieke kenmerken en dus specifieke functies en kansen. Met deze eventreeks wil de Board verder inzoomen op de maatschappelijke uitdagingen die regionaal spelen en de juiste spelers aan elkaar verbinden om deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. In deze reeks brengen we een bezoek aan  Zuid-Kennemerland, Almere-Lelystad, Zaanstreek Waterland, Amstelland-Meerlanden,  IJmond en Gooi en Vechtstreek.