Future Labs – bouwen aan de metropool van de toekomst

Er zijn drie grote transities die onze maatschappij en economie de komende decennia ingrijpend zullen veranderen: de digitale transitie, de circulaire transitie en de energietransitie. Dat roept vragen op: hoe kan de metropool Amsterdam een welvarende regio blijven in deze snel veranderende wereld? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in deze regio van groei profiteert? Oftewel: hoe geven we samen invulling aan een nieuw, inclusief en duurzaam, welvaartsmodel voor de metropoolregio Amsterdam?

In drie zogeheten Future Labs met strategen, visionairs, disruptieve denkers en onderzoekers uit het kennisnetwerk van de Amsterdam Economic Board, willen we gezamenlijk aan de slag met deze vragen. In drie ontwerplabs gaan we samen, aan de hand van co-design en scenariodenken, invulling geven aan de ontwerpopgave: Hoe maken we de metropool Amsterdam in 2040 een slimme, groene en gezonde regio, waaraan iedereen mee kan doen?

De Future Labs zijn interactieve sessies met circa 25 deelnemers, op basis van persoonlijke uitnodiging.

Wil je meer weten of bij deze sessie aanwezig zijn? Stuur ons dan een  e-mail.