Circulair Talent Event

De jeugd heeft de toekomst. Het onderwijs maakt de toekomst. Het onderwijs brengt kinderen en jong volwassenen het gedachtegoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Het onderwijs leidt multidisciplinair en probleemgestuurd op en werkt samen met andere opleidingen en instellingen.

Om dit voor elkaar te boksen heeft een groep koplopers uit het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam samen met de Amsterdam Economic Board een Manifest Circulair Talent ontwikkeld. Een manifest om de urgentie van circulaire economie in het onderwijs te bekrachtigen en afspraken te maken op welke manier het circulaire gedachtengoed en de circulaire skills meer verankerd worden in het onderwijs.

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen uit het onderwijs het Manifest te laten ondertekenen en plannen te maken om circulariteit in steeds meer curricula te krijgen.

(Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verstuurd. Ben je nog niet uitgenodigd, maar wil je wel aanwezig zijn? Stuur ons dan een e-mail )