Daan Schut | Board | Amsterdam Economic Board

Daan Schut

Chief Transition Officer

Alliander

Daan Schut is bij netwerkbedrijf Alliander lid van de Raad van Bestuur en Chief Transition Officer (CTO). Hij werkt aan de vormgeving van en de transformatie naar het groene energiesysteem van morgen.

Energie en de energie-infrastructuur vormen het fundament voor de ambities van de Metropool Amsterdam op het gebied van wonen, werken en vervoer. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. Samen met de andere leden van onze Board wil Daan werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken rond de uitvoering van de energietransitie.

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is een diepe systeemverandering, die vraagt om wezenlijk anders kijken, anders doen. Alliander richt zich daarbij op het elektriciteitsnet verzwaren en het net beter te benutten. En maakt ook andere energiedragers mogelijk, zoals waterstof en groen gas.

“Om de ambities van de Metropool Amsterdam te realiseren, is samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hard nodig. Amsterdam Economic Board biedt hét platform om perspectieven bij elkaar te brengen, elkaars creativiteit en denkkracht te bundelen en de samenwerking verder te brengen.”

Schrijf je in voor de Board Update

Ontvang 8x per jaar nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.

Get your news and events about the Amsterdam region. Check previous editions. Our newsletter is in Dutch.

Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.

Click to agree to our privacy statement.