Antonio Carretero de Jong | Amsterdam Economic Board

Antonio Carretero de Jong

Adjunct-directeur en strateeg

Amsterdam Economic Board

Focus: Samen werken aan impact

De grote veranderopgaven waar de Metropool Amsterdam voor staat, vereisen een andere manier van kijken naar impact – en hier gezamenlijk naar handelen. Hierbij gaat het niet alleen om economische- en duurzaamheidsimpact, maar ook om maatschappelijke impact en vanuit het grotere plaatje: de impact op ecosystemen en transities. In die samenhang werkt Antonio Carretero de Jong aan het versterken van de strategische samenwerking tussen partijen in het netwerk van Amsterdam Economic Board. Het agenderen van nieuwe, toekomstgerichte onderwerpen draagt bij aan de slimme, groene, gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

Antonio heeft Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, werkte als consultant bij Bureau Bartels en heeft verschillende strategiefuncties vervuld binnen de gemeente Amsterdam.

Bij de oprichting van Amsterdam Economic Board in 2010 ging het om versterking van onze economische concurrentiekracht. Inmiddels hebben we ons ontwikkeld als aanjager, verbinder en agendasetter op de thema’s die bijdragen aan het verhogen van de brede welvaart en het welzijn in de regio. Daarmee vervult Amsterdam Economic Board een unieke en onmisbare rol in het regionale ecosysteem. Ik ben er trots op mede sturing te hebben gegeven aan dit proces en zie er naar uit dit de komende jaren verder impactgedreven uit te bouwen.”

Schrijf je in voor de Board Update

Ontvang 8x per jaar nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.

Get your news and events about the Amsterdam region. Check previous editions. Our newsletter is in Dutch.

Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.

Click to agree to our privacy statement.