Transitie naar duurzame economie lokaal gedreven

De transitie naar een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. De roep om een duurzame economie wordt door zaken als klimaatverandering, grondstoffen schaarste en een afnemende biodiversiteit steeds luider. Om deze transitie te realiseren, moet de overheid een voortrekkersrol nemen. En met het scheppen van de juiste randvoorwaarden kunnen het bedrijfsleven en burgers hierin een belangrijke rol pakken. Een aantal ondernemers en burgers lopen ver voor de troepen uit. Zij werken hard aan een duurzamere economie. Bijvoorbeeld door het gebruik van plastic afval terug te dringen, de voedselproductie te verduurzamen of door over te stappen naar duurzame energiebronnen als zon en wind. Deze ‘bottom-up’ initiatieven spelen een belangrijk rol in de groene ambities die Nederland heeft. Om meer inzicht te krijgen in deze initiatieven trokken zes trainees van de Metropoolregio Amsterdam door Nederland en spraken drie van deze groene pioniers.

Hoeve Biesland: Boeren in samenspraak met de natuur

Onder de rook van Den Haag ligt Hoeve Biesland. Deze biologisch-dynamische boerderij wordt gerund door Jan Duijndam. Bij boer Jan staat het boerenbedrijf in dienst van de natuur en niet anders om. Daarmee verschilt zijn aanpak ten opzichte van veel andere boeren. Zo is er per koe meer ruimte gereserveerd en wordt de koe gevoed met wat de natuur op dat moment te bieden heeft. Daarnaast heeft Hoeve Biesland de ambitie om alle machines in 2030 volledig fossielvrij te laten draaien. Met de aanleg van 1800 zonnepanelen zijn ze al goed op weg. Wat drijft boer Jan? En boeren in samenspraak met de natuur, hoe werkt dat precies? Luister naar de podcast voor Jan zijn verhaal.

Pieter Pot: Verpakkingsvrij boodschappen doen

In havenstad Rotterdam is het bedrijf Pieter Pot gevestigd. Pieter Pot is de allereerste circulaire online supermarkt van Nederland. Door alle boodschappen thuis bij je te bezorgen in glazen potten hebben klanten het gemak van een goede service en zijn ze duurzaam bezig. De gebruikte potten worden bij een volgende bestelling worden weer opgehaald. Vervolgens worden ze schoongemaakt, gevuld en weer gebruikt. Dit zorgt niet alleen voor minder afval, maar ook voor een verminderde CO2-voetafdruk. Naast dat Pieter Pot circulair en verantwoord onderneemt, kent het ook een sterk businessmodel waardoor het kan concurreren met de grotere supermarktketens. Door het gebruiksgemak en de scherpe prijzen hoopt Pieter Pot verpakkingsvrij winkelen toegankelijk te maken voor meer mensen. Wij spraken met medeoprichter Jouri Schoemaker over Pieter Pot, de kansen en uitdagingen van zijn bedrijf en nog veel meer. Luister naar de Pieter Podcast voor zijn verhaal.

Garyp: Waar een klein dorp groot in kan zijn

Een lokale energiecorporatie, een groot zonnepark in eigen beheer, het voornemen voor het plaatsen van een windmolen en het eerste aardgasvrije dorp van Nederland willen worden. Garyp mag dan klein zijn als het op inwoners aankomt (1885 inwoners) de daden en ambities van het Friese dorp zijn groot. “Actief bijdragen aan de energietransitie en een groenere aarde” luidt het credo. De aanpak in Garyp kenmerkt zich door de nadruk die wordt gelegd op het meenemen van de lokale gemeenschap. Zo zijn bij de aanleg en onderhoud van het zonnepark lokale bedrijven ingeschakeld. Ook wordt de opgewekte stroom uit het zonnepark geleverd aan de lokale omgeving en vloeien de inkomsten uit de zonneweide (het zonnepark) terug naar het dorp via het Mienskipsfûns (gemeenschapsfonds). Om meer te weten te komen over de groene dromen van Garyp spraken wij met Gjalt Benedictus. Gjalt is voorzitter van ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’, de lokale energiecoöperatie. Daarnaast is hij nauw betrokken bij alle duurzame initiatieven in het dorp. Luister naar de Garyp podcast voor Gjalt zijn verhaal.

Het Nederland van de toekomst

Om een duurzame economie te realiseren, heeft Nederland ondernemers en initiatieven als boer Jan, Pieter Pot en Garyp nodig. Met hun innovatieve ideeën laten zij ons zien wat er allemaal mogelijk is en plaveiden zij de weg voor een duurzamer Nederland. Maar zonder hulp komt die duurzame economie er niet. Er ligt een belangrijke taak voor de overheid om een gunstig speelveld te creëren zodat Jan, Pieter en Garyp kunnen floreren in ons economisch systeem. Samen werken wij aan een duurzamere economie. Om af te sluiten met de woorden van boer Jan: “Het is niet alleen dit of alleen dat; in zijn totaliteit verweven maak je er een prachtig systeem van”.

Dit item is gemaakt door de trainees van de Metropoolregio Amsterdam in opdracht van de Amsterdam Economic Board en het MRA-bureau. Voor vragen over het item kun je contact opnemen met een van de trainees.

Bovenste rij: Hanna Van der Ploeg (Gemeente Haarlem), Daniël Wang (Gemeente Amsterdam), Daniëlle Dix (OVER-gemeenten) Onderste rij: Marthe Nieuwland (Provincie Noord-Holland), Imane al Makroudi (OVER-gemeenten), Maarten Hogeweij (Gemeente Amsterdam)

 

30 juli 2020

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten