Toekomst in tijden van Corona – duurzaam uit de crisis

We zien weer een opleving van het Coronavirus en Amsterdam heeft zelfs code oranje. Veel partijen in de regio hebben door de coronacrisis noodgedwongen hun prioriteiten verlegd. Tegelijkertijd biedt deze periode van reflectie ruimte om bij beslissingen die toch gemaakt moeten worden om de economie te herstellen te gaan voor duurzame keuzes en samen te werken aan een klimaatneutrale en circulaire regio. Hoe kunnen we deze disruptie inzetten voor een structurele verandering? Hoe kunnen de investeringen die nu in allerijl gedaan worden bijdragen aan een inclusieve en slimme, groene en gezonde regio?

Duurzaam inkopen

Voor elke euro die je uitgeeft aan bijvoorbeeld meubilair, ict, catering of wc-papier heb je de keuze voor het duurzamer, eerlijker of innovatiever alternatief. Als je als organisatie nu bezig bent met de aanpassing naar 1,5 meter kantoren en thuiswerkplekken, kan dat dus ook op een duurzame manier. Daarmee is inkopen is een belangrijke driver voor een slimme, groene en gezonde toekomst van de regio. Systemen en gewoontes worden zo doorbroken. ‘Elke organisatie kan meedoen aan Inkopen met Impact. Hoe dat werkt lees je hier.

Green Deal

Hoe kunnen we juist nu Green Deals inzetten om duurzaam uit de crisis te komen? De Board werkt aan concrete thema’s om een Green Deal te sluiten om de economie te herstellen, te gaan voor duurzame keuzes en samen te werken aan een klimaatneutrale en circulaire regio. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor het creëren van duurzame banen en om investeringen te versnellen of te intensiveren. Lees meer.

Hoe kunnen we investeren in een structureel betere toekomst?

Je ziet dat groene investeringen al hoog op de agenda staan bij leiders als Kristalina Georgieva (hoofd van het Internationaal Monetair Fonds) en Christine Lagarde (voorzitter van de Europese Centrale Bank), en de Europese Investeringsbank al stopt met het investeren in kolen. Ondertussen is in Nederland het fonds Invest NL gestart. En in de plannen voor het nieuwe investeringsfonds in de MRA en Noord-Holland-Noord worden de financieringen puur gericht op investeringen in de energietransitie en in de overgang naar de circulaire economie met maatschappelijke relevantie.

Welke weeffouten zitten er in de huidige economie van onze regio, en welke alternatieven hebben we?

Nu we even langzamer gaan is het goed om dit te verkennen. De wereldwijde CO2-uitstoot neemt deze dagen af en de luchtkwaliteit verbetert enorm, want we reizen niet en werken nu veelal vanuit huis volgens plan B, maar we hebben geen planeet B. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in 2040 binnen de sociale en economische grenzen van de planeet blijven? Lees ook het Insights artikel over de Donut-economie.

Elkaar ontmoeten

De afgelopen maanden hebben we online events kunnen aanbieden op een heel aantal onderwerpen, zodat we onze rol als verbinder van partijen die samenwerken aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio hebben kunnen vervolgen. Wil je ook meedoen? Klik dan hier. We realiseren ons dat een live ontmoeting niet altijd nodig is, maar dat je ook via Zoom, Skype, Teams en andere middelen prima kan overleggen. Dat scheelt hopelijk ook in de toekomst vele auto- en vliegtuigkilometers. Het gaat vaak ook makkelijker om een diverse groep bij elkaar te brengen op korte termijn en fungeert prima voor kennisoverdracht. Zo organiseren we i.s.m. de gemeente Amsterdam en het Metropoolregio Amsterdam de reeks MRA University op de dinsdagmiddag. Hier lees je het gehele aanbod van events, die deels ook weer in kleine groepen hybride gaan plaatsvinden.

Klik hier als je wilt weten hoe je bij kan dragen aan de initiatieven van de Board.

20 augustus 2020

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten