Organisaties bundelen krachten voor duurzame inkoop ICT-apparatuur

Meer dan 100 publieke en private organisaties die ICT apparatuur inkopen hebben zich verenigd in de 'Buyer Group ICT'. Deze Buyer Group wil met een ambitieus inkoopbeleid actief bijdragen aan een circulaire economie. De afgelopen maanden heeft de Amsterdam Economic Board, als onderdeel van een groep van 10 organisaties, mede vormgegeven aan een marktvisie en strategie. Zo wordt gewerkt aan een meer uniforme werkwijze, bijvoorbeeld door dezelfde eisen te stellen aan circulariteit en duurzaamheid.

De ICT-industrie is verantwoordelijk voor twee procent van alle mondiale CO2 uitstoot. Naar verwachting groeit dat percentage naar acht procent. Daarnaast is de sector de grootste verbruiker van 14 van de 17 kritische grondstoffen en wordt ICT-apparatuur relatief snel vervangen. Vaak voordat de technische levensduur verlopen is.

Gezamenlijke duurzaamheidseisen

Veel organisaties willen met hun inkoopbeleid bijdragen aan een circulaire economie. Pas bij heel grote volumes wordt het voor de markt interessant om duurzamer te produceren. Daarom hebben de organisaties zich verenigd. Ook het harmoniseren van de uitvraag door meerdere inkopende organisaties stimuleert de markt. Zo wordt voor hen duidelijk hoe ze kunnen inspelen op de duurzame ambitie van een grote groep inkopers.

Buyer Group ICT

De Buyer Group ICT wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW en ondersteund door SURF en PIANOo. Zo werken zij samen aan een duurzame leefomgeving. In de Buyer Group ICT staat het realiseren van impact door middel van inkoop centraal. Alle organisaties die actief zijn op het gebied van inkoop van ICT apparatuur kunnen zich hierbij aansluiten.

Marktvisie en strategie

Een kopgroep van tien aangesloten organisaties heeft de marktvisie en strategie opgesteld. Dat document bevat concrete adviezen en criteria voor gebruik tijdens het inkoopproces. Daarnaast hebben de leden van de Buyer Group met elkaar afgesproken dat zij in hun inkoopproces op dezelfde manier aandacht besteden aan circulaire ICT.

Circulair Nederland in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties , overheden, vakbonden, financiële instellingen en  andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Met als doel een circulair Nederland in 2050.

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

Een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid zorgt ervoor dat organisaties leveranciers de opdracht geven in hun productieproces zorgvuldig om te gaan met grondstoffen. Rijkswaterstaat stimuleert en faciliteert organisaties die hiermee aan de slag willen. Door mensen bij elkaar te brengen, voorbeeldcriteria op de stellen, handleidingen te schrijven, of kennis te delen.

Internationaal

Om in Nederland tot een circulaire economie te komen, moet er ook internationaal een verandering komen. Zowel in Europa als wereldwijd. Want ketens van grondstoffen en afvalstromen zijn internationaal. En niet alle afgedankte producten of materialen eindigen in Nederland of zelfs maar Europa. Bovendien werken veel bedrijven internationaal. Rijkswaterstaat werkt dan ook zoveel mogelijk samen met andere landen. Binnen de Europese Unie, maar ook binnen de Verenigde Naties. Op internationaal vlak lanceerde het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat in juni het Circular and Fair ICT Pact. Met dit pact gaan inkopers in verschillende landen samenwerken aan de verduurzaming van laptops en smartphones.

Ook actief duurzaam inkopen?

Begin oktober 2021 gaat een nieuwe kopgroep van start die aan de slag gaat met implementatie van de Marktvisie en -strategie. Heeft u ook interesse om aan de slag te gaan en kennis uit te wisselen met andere organisaties? Het is nog mogelijk om je aan te melden bij de trekkers van de buyer group.

Download hier de Marktvisie en Strategie Buyer Group ICT.

29 september 2021

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten