‘Ook voor een kleine speler zoals wij is LEAP interessant’

Slechts drie bescheiden servers heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staan in Zaandam. Dus wat zou het nou helemaal uitmaken? ‘Maar we besparen toch maar liefst 14 procent energie door simpelweg de power settings aan te passen. Als je dat extrapoleert naar alle andere kleine spelers, dan wordt het toch interessant.’

De OD NZKG heeft twee goede redenen om mee te doen aan LEAP, het energiebesparingsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam. De eerste is natuurlijk dat elke besparing is meegenomen. De tweede ligt besloten in het werk van de omgevingsdienst zelf. De OD NZKG is een uitvoeringsdienst van provincies en gemeenten in het Noordzeekanaalgebied. Dat houdt in: vergunningen verlenen en erop toezien dat alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. De omgevingsdienst informeert en adviseert ook over geluid, luchtkwaliteit, omgevingsveiligheid, tunnels, en energiebesparing. ‘Willen we ons werk goed kunnen doen, dan moet ons eigen huis natuurlijk ook op orde zijn’, zegt Patrick Teunissen, adviseur klimaat en energie bij de ODNZKG.

Daadwerkelijke maatregelen

Powermanagement en virtualisatie zijn opgenomen in de wettelijke maatregelen voor energiebesparing in het Noordzeekanaalgebied. Teunissen: ‘Wat dat betreft komt het in ons dagelijkse werk nu nog vooral neer op hierover informeren en adviseren. Maar er komt wel een omslag naar het punt dat we van bedrijven en burgers verlangen dat ze daadwerkelijk maatregelen nemen. En we zullen daar ook op handhaven.’

Zover is nog niet. Teunissen gelooft in LEAP als een inspirerend middel voor de regio om die beweging naar energie-efficiënt datagebruik met behulp van ICT te maken. ‘Ik ben betrokken vanaf het eerste moment en zit voor de OD NZKG in de stuurgroep van LEAP. We ontwikkelen binnen LEAP nu een routekaart om te zorgen dat deze besparingen de komende jaren goed worden ingevoerd.’

Binnenkort verschijnt een rapport met de resultaten van de experimenten met power management, die de deelnemers aan LEAP de afgelopen periode hebben uitgevoerd. Teunissen: ‘Het was een goede deelnemersgroep – van supergroot tot heel klein – waardoor we ons een goed beeld kunnen vormen van de performance en de energie-efficiëntie die nog kan worden behaald. Vergaand gevirtualiseerde partijen kunnen bijvoorbeeld toch nog tien procent besparen met behulp van geoptimaliseerd power management.’

Hoe ging het bij de ODNZKG zelf?

Technisch adviseur Jan de Wit: ‘We werken zoveel mogelijk via een software as a service-applicatie. De servers die we in Zaandam hebben staan, gebruiken we voornamelijk voor onze virtuele thuiswerkomgeving. Die stonden op ‘high performance’ ingesteld. In een periode van twaalf dagen hebben we metingen gedaan met dynamische settings. Uiteindelijk kwamen we uit op ‘balanced’ als de meest geschikte instelling. Dat levert zonder performanceverlies per werkdag een energiebesparing op van 14 procent. Zo’n significant percentage had ik niet verwacht. Wij zijn natuurlijk een kleine speler. Maar als je dit zo eenvoudig voor elkaar krijgt en je extrapoleert dit naar alle andere kleine spelers in het gebied, dan wordt het toch interessant.’

Er werd ook nog geëxperimenteerd met de ‘power save’-modus, maar dat leverde geen besparingen op. Eindresultaat is dat de instellingen nu standaard op ‘balanced’ staan, aldus De Wit.

Teunissen: ‘Dit is voor DUVAK, onze ICT-dienstverlener, ook interessante informatie. Want als je je klanten kunt adviseren over hoe je zonder performanceverlies energie kunt besparen, dan doe je dat natuurlijk. En DUVAK is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van LEAP.’

Conclusie?

Teunissen: ‘De resultaten van de eerste fase van LEAP verschijnen binnenkort in rapportvorm. Voor ons als gebruikers geldt: nu we dit weten, zullen we bij een volgende ICT-uitvraag van onze leveranciers ook meer verlangen qua besparingscapaciteit.’

17 december 2020

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten