Klimaatakkoord: Op weg naar een regionaal plan duurzame mobiliteit

Als Challenge Lead Mobiliteit verbindt hij nieuwe en bestaande mobiliteitsinitiatieven die bijdragen aan de enorme uitdaging ‘emissievrij vervoer in 2025 in de hele Metropoolregio Amsterdam’. Onze collega Richard Hoving dook voor ons in het Ontwerp Klimaatakkoord en hieronder lees je drie aanbevelingen voor acties die volgens hem bij kunnen dragen aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio Amsterdam in 2025.

We mogen best even opgelucht ademhalen met de recente doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord. De kosten lijken in eerste instantie mee te vallen. Toch duidt de hoge bandbreedte vanwege vormgevings- en gedragsonzekerheid er op dat het nog vele kanten op kan gaan, ook in de mobiliteitssector. De uitgezette koers is daarom zeker geen rechte lijn en het schip zal voortdurend bijgestuurd moeten worden om de transitie verder te brengen. In ieder geval zien we op korte termijn drie punten waar de regio haar schouders onder zou moeten zetten:

1: Start onmiddellijk met een “Regionaal Plan Duurzame Mobiliteit Metropoolregio Amsterdam”

De Board zet zich in voor een slimme, groene en gezonde Metropoolregio Amsterdam. We werken hard aan de uitdaging om een zero-emissie regio te worden in 2025. Ook in het Ontwerp Klimaatakkoord staat dit als landelijk doel helder omschreven. Maar uiteindelijk zijn vooral de regio’s aan zet. Er moet daarom door de regionale overheden zo snel mogelijk worden gestart met het voorbereiden en ontwikkelen van een “Regionaal Plan Duurzame Mobiliteit” voor de Metropoolregio Amsterdam; een resultaatgericht mobiliteitsplan gericht op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. De Board kan hieraan bijdragen door het activeren van ons netwerk van overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Ook brengen we onze eigen initiatieven graag in, zoals ons initiatief rond  “Slimme en Schone Stadslogistiek” en onze oproep om op dat gebied  publiek en privaat gezamenlijk actie te gaan ondernemen binnen de “Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek”.

2: Ondersteun en bied ruimte voor ‘MRA-Elektrisch’

De opgave op het gebied van de realisatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen is gigantisch en de vraag neemt alleen maar toe. Om aan die vraag te blijven voldoen in de komende jaren, is het belangrijk dat MRA-Elektrisch volop ondersteuning en ruimte krijgt om in overleg met gemeenten, leveranciers en beheerders van laadinfrastructuur, de aanvragen voor (publieke) laadpalen versneld uit te voeren. Binnen MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren.

3: Waterstof is nog een missing link in de regionale energietransitie Mobiliteit

De regio zou zich – ook voor de lange termijn – meer moeten richten op alternatieve energiedragers voor mobiliteit, zoals waterstof. In 2017 hebben we met het event “Goed op weg met Waterstof”, waterstof  weer opnieuw op de regionale agenda gezet. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om nabij Haarlemmermeer/Schiphol en in Amsterdam Zuid-Oost waterstoftankstations te realiseren. Ook in Westpoort (het Amsterdamse havengebied) loopt een waterstofinitiatief gericht op vrachtvervoer en de Gemeente Haarlem denkt na over waterstof. Dat is mooi, maar volgens mij biedt de Metropoolregio Amsterdam nog veel meer kansen!

Denk jij dat je een bijdrage kunt leveren aan één van deze initiatieven, of wil je meer weten?  Neem dan contact op met Richard.

15 maart 2019

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten