Op weg naar de Metropoolregio van de Toekomst

Insights is het nieuwe kennisportaal van de Amsterdam Economic Board. Met Insights delen we kennis en inzichten op weg naar de slimme, groene en gezonde toekomstige regio.

Inzicht in drie transities met grote impact in de Metropoolregio Amsterdam

We zien drie belangrijke transities met grote impact op de Metropoolregio Amsterdam: de digitale, circulaire en energietransitie. Deze transities zijn complex, dynamisch en te zeer met elkaar vervlochten om vanuit één perspectief te kunnen op te lossen. Inspelen en anticiperen op deze veranderingen biedt ons als regio veel kansen om met elkaar te bouwen aan een slimme, groene en gezonde metropool van de toekomst.

Met Board Insights bieden we daarom visie, kennis, achtergronden en inzichten over het werken aan de drie transities in de Metropoolregio Amsterdam.

Inzicht in de toekomst voor de Metropoolregio Amsterdam

Wat als de regio slim, groen en gezond is in 2040? Waar zou ze dan nu op moeten inzetten? De MRA-scenario’s zijn een uitermate geschikt hulpmiddel om na te denken over robuust (op alle scenario’s toegerust) toekomstbeleid en voor verdieping van concrete beleidsthema’s die spelen bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De MRA-scenario’s zijn geen voorspellingen of wensbeelden van de toekomst, maar een voorstelling, een mogelijkheid hoe de toekomst eruit kan zien.

Op Board Insights vind je het eerste artikel over de scenario’s in 2040: “Let op, dit is geen voorspelling: vier extreme toekomstbeelden voor de Metropoolregio Amsterdam”

Deel je inzichten en bouw aan de toekomst van de regio

Hoe kan de metropool Amsterdam een welvarende regio blijven in deze snel veranderende wereld? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in deze regio van groei profiteert? Oftewel: hoe geven we samen invulling aan een nieuw, inclusief en duurzaam, welvaartsmodel voor de metropoolregio Amsterdam?

In drie zogeheten Future Labs met strategen, visionairs, disruptieve denkers en onderzoekers uit het kennisnetwerk van de Amsterdam Economic Board, gaan we gezamenlijk aan de slag met deze vragen. In drie ontwerplabs gaan we samen, aan de hand van co-design en scenariodenken, invulling geven aan de ontwerpopgave: Hoe maken we de metropool Amsterdam in 2040 een slimme, groene en gezonde regio, waaraan iedereen mee kan doen?

De Future Labs zijn interactieve sessies met circa 25 deelnemers, op basis van persoonlijke uitnodiging. Wil je meer weten of bij deze sessie aanwezig zijn? Stuur ons dan een  e-mail.

What’s next?

Komende tijd zetten we in op het delen van onze kennis en inzichten op weg naar de slimme, groene en gezonde toekomstige regio. We starten met verdiepende artikelen voor elk van de drie transities: digitaal, circulair en energie.

Is er een onderwerp dat jou aanspreekt? Wil je jouw visie delen op de toekomst van de regio? Of wil je meer weten over Board Insights, neem contact op met Mirko van Vliet: m.vanvliet@amecboard.com.

8 augustus 2019

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten