House of Skills verder als programma Board

Eén van de thema’s waar de Amsterdam Economic Board aan werkt is zorgen dat talent met de juiste skills inzetbaar is en ‘een leven lang ontwikkelen’ onderdeel wordt van het DNA van de beroepsbevolking. Niet alleen nu tijdens de coronacrisis, maar ook door verregaande technologische ontwikkelingen wordt de noodzaak versterkt om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Om deze beweging extra kracht bij te zetten wordt, naast het bestaande programma TechConnect, per 1 april ook House of Skills aan de Amsterdam Economic Board gekoppeld. House of Skills ontwikkelt skillsinstrumenten en een ketenaanpak en experimenteert hiermee in pilots en loopbaantrajecten van werk naar werk.

Al langere tijd is er een groot tekort aan talent in ict, zorg, welzijn, onderwijs, techniek en bouw. Tegelijkertijd raken mensen hun baan kwijt in sectoren zoals de retail en de hospitality. De voortschrijdende ontwikkelingen in de energietransitie, circulaire economie en zorg vragen bovendien om andere skills. Dit vraagt om een wendbare beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen.

Ontwikkelen juiste skills steeds crucialer

Naast het behalen van diploma’s, is ook het aanleren en ontwikkelen van benodigde skills cruciaal. Bij voorkeur in een combinatie van leren en werken. Voor werkenden en werkzoekenden vergroot kennis van en het beschikken over de benodigde skills de kansen op duurzaam werk. Voor werkgevers neemt zo de kans op nieuw gekwalificeerd personeel toe.

“De Amsterdam Economic Board heeft met het succesvolle programma TechConnect laten zien dat focussen op de juiste skills werkt om de mismatch op de arbeidsmarkt actief aan te pakken. Samen met House of Skills zijn we in staat om vraag en aanbod nog actiever te verbinden en te werken aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.”, aldus Nina Tellegen, algemeen directeur Amsterdam Economic Board.

Samenwerking House of Skills

House of Skills voor een toekomst die werkt

House of Skills ontwikkelt skillsinstrumenten zoals De Paskamer, de Zorg- en Techniekscan, het matchingsplatform Mijnhouseofskills en het Skillspaspoort, een ketenaanpak en experimenteert hiermee in pilots en loopbaantrajecten van werk naar werk. Ook is er ondertussen een brede skillscommunity van werkgevers opgezet. De komende jaren worden de activiteiten uitgebreid met als doel de onderwijs- en arbeidsmarkt meer op skills in te richten. In dat verband wordt nauw samengewerkt met HR-professionals van bedrijven, onderwijs en klantmanagers en adviseurs van sociale diensten, Werk Participatie en Inkomen en Regionale Mobiliteitsteams (o.a. Regionaal Werk Centrum) in de regio Amsterdam.

Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills: “De missie van House of Skills is het realiseren van een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt zodat talent optimaal wordt benut. De Board heeft een prachtig netwerk en haar activiteiten sluiten goed aan op wat wij doen. Dat, en de skillscommunity van House of Skills, zal helpen aan een onderwijs- en arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.

Het programma House of Skills is een samenwerkingsverband van Amsterdam Economic Board, AWVN, CNV, FNV, gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, ManpowerGroup, overheden Metropoolregio Amsterdam, Openbare Bibliotheek Amsterdam, ROC van Amsterdam/Flevoland, TNO, Vrije Universiteit en maakt sinds 1 april onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board.

7 april 2021

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten