Duurzaam herstel & meer verplichtende samenwerking

De ambitie is duidelijk: de Metropool Amsterdam moet een regio van grote klasse worden. Hoe? ‘Alleen samen’, met een professionelere organisatie en door gebruik te maken van de denk- en innovatiekracht die er al in de regio is. Welkom bij State of the Region 2020.

Tijdens de eerste online editie van dit jaarlijkse evenement krijgen de kijkers in sneltreinvaart een inkijkje in de regionale samenwerking, bijzondere regionale innovaties en initiatieven. Marijke Roskam presenteert, met VU-hoogleraar Henri de Groot naast haar als tafelheer.

Vorige week presenteerde De Groot de Economische Verkenningen MRA met als belangrijkste conclusie dat de regio weliswaar een flinke terugval meemaakt, maar tegelijkertijd een sterke uitgangspositie voor herstel heeft. “We hebben nu de unieke kans om die agenda handen en voeten te geven.”

Slagkracht en draagvlak

Daar is onder meer een sterkere MRA voor nodig. Het afgelopen jaar onderzocht Ben Verwaayen, topman uit het bedrijfsleven, op basis van gesprekken met bestuurders hoe de regio meer slagkracht en draagvlak kan krijgen, of — zoals hij het zelf verwoordt — “hoe de rups een vlinder kan worden”.

Focus is daarbij het uitgangspunt. Op basis van de groepsgesprekken met de MRA bestuurders suggereert hij drie topprioriteiten. Verwaayens advies is om hiervoor een nieuw governancemodel in te richten, met een eigen directie, bestuur en algemene vergadering. Dat nieuwe bestuur formuleert vervolgens heldere en meetbare doelstellingen.

Als het aan Verwaayen ligt, is dat nieuwe bestuur er al binnen twee maanden. “Als dit wegloopt in de tijd is ook de passie weg. Het is niet zo moeilijk, maar het vergt wel veel samenwerking. En dan ligt er uiteindelijk aan de horizon een grote prijs te wachten.”

Optimisme en vertrouwen

Femke Halsema is naast burgemeester van Amsterdam, ook voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam en van de Amsterdam Economic Board. Zij begint haar State of the Region met een woord van dank aan Ben Verwaayen. “Dit is het juiste moment voor dit advies. Er is momentum. Want kijk waar we staan.”

Halsema benoemt de uitdagingen waar de regio voor staat, maar ziet gelukkig ook voldoende redenen voor optimisme en vertrouwen. Daarbij draait het om perspectief en actie, zegt Halsema. “Nu is het moment om te investeren. Om doorbraken in duurzaamheid te forceren en voor een slimme internationale doorbraak.”

En daarvoor is de professionelere en intensievere samenwerking nodig die Verwaayen bepleit. “Ik hoop ook van harte op een doorbraak in onze onderlinge samenwerking. Laten we ons voordeel doen met het advies van Ben Verwaayen en bouwen aan die sterke, dynamische, internationale metropool waar de menselijke maat de norm is. Dit is het moment: alleensamen!”

Lees hier de volledige State of the Region van Femke Halsema.

Corona-innovaties

Aan tafel bij Marijke Roskam zijn intussen drie gasten aangeschoven. Elk van hen deelt een mooi initiatief dat is voortgekomen uit de crisis. Zo vertelt intensivist Paul Elbers van het Amsterdam UMC over de versnelling die corona heeft gebracht in het slim en verantwoord delen van data.

Abdelhamid Iddrisi vertelt over Boeren voor Buren, een startup die boeren die hun oogst niet kwijt kunnen koppelt aan gezinnen met een stadspas. En ook Talitha van der Elst, bestuurder van het ROC Nova College, ziet dat er dankzij corona grote stappen worden gezet. “We kunnen nu versneld programma’s aanbieden voor her-, bij- en omscholing en hebben relatief snel nieuwe opleidingen kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor smart maintenance en duurzaamheid. Dat de overheid zich flexibeler opstelde helpt daar ook bij.”

Green Deals Duurzaam uit de crisis

Overal in de regio Amsterdam wordt volop gewerkt aan Duurzaam Economisch Herstel, onder meer met de ambitieuze stappen naar Green Deals. Zo zijn er grootse ambities voor het gebied rondom de RAI, onder meer met een ondertunneling voor bevoorrading. “Voor corona reden er jaarlijks 33 duizend vrachtwagens naar dat gebied, daar moeten we dus iets mee”, legt RAI-directeur Paul Riemens uit. In het herontwikkelde gebied moet er straks ook ruimte komen voor woningen, eten, drinken en sporten. Daarnaast is er het Meerjarenplan Congressen, dat zich focust op evenementen waar de top van de wereld op afkomt en waar de hele stad van profiteert. Riemens: “Om dit voor elkaar te krijgen is samenwerking nodig met alle betrokken partijen en gelukkig gaat dat al heel goed.”

Marcel van Beek is innovator bij Schiphol en fietsstrateeg. Hij vindt dat dit het moment is om vol in te zetten op de Fietsmetropool Amsterdam. “De fiets is een van onze grote exportproducten en we hebben zelf een goede fysieke infrastructuur. De toekomst is de smart bike, dus we moeten ook gaan zorgen voor een goede digitale infrastructuur en dat als concept gaan verschepen.”

Bouwen in hout kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities. Het doel: 20 procent in 2025. Dat levert CO2-besparing op, geeft geen problemen met stikstof en kan duizenden extra banen opleveren. Maar, om dat te bereiken moeten er nog flink wat stappen worden gezet, zegt Desirée Uitzetter, directeur strategie bij bouwbedrijf BPD en voorzitter van de NEPROM, de belangenorganisatie van projectontwikkelaars. “De keten functioneert nog niet optimaal, niet alles kan bouwtechnisch gezien in hout gebouwd worden en ook regelgeving moet nog worden verbeterd. Het gaat erom dat we gewoon gaan doen: pilots komen alleen van de grond als de gemeenten ook actief inzetten om het mogelijk te maken.”

Lees hier meer over de stappen die gezet zijn op weg naar Green Deals voor 4 thema’s.

Investerend de crisis uit

Aan tafel verschijnen de Amsterdamse wethouder Victor Everhardt en Cora Smelik, gedeputeerde in de provincie Flevoland. Beiden zijn actief betrokken bij de Green Deals Duurzaam uit de Crisis. Smelik: “Wat we nu moeten doen is al de energie en het enthousiasme dat we zien in goede banen leiden en tot concrete investeringsafspraken komen. Dat is ingewikkeld, daarom hadden we eigenlijk gisteren al moeten beginnen. Maar als we de diversiteit van onze regio bundelen, van de boerenpolders tot en met de RAI, dan redden we het wel.”

“We moeten ons uit de crisis investeren”, vult Everhardt aan. “Als gemeenten investeren we al veel, bijvoorbeeld in het fonds Invest MRA. Daarnaast heb je Invest NL en het Wopke-Wiebesfonds waar de MRA ook een beroep op wil doen. Wij zijn de economische motor van Nederland. Als er ergens energie zit, is het hier wel.”

Grote klasse

Tafelheer en econoom Henri de Groot wordt enthousiast van alle gesprekken tijdens deze bijzondere editie van State of the Region. “Dit maakt duidelijk wat deze regio is: een broedplek. Dat hebben we aan deze tafel gezien vandaag. We moeten die creativiteit slim combineren met het lokale. Dan worden we ook een inclusieve regio.” Ook burgemeester Halsema is hoopvol. “Er is een noodzaak om van deze regio een regio van grote klasse te maken. De oproep van Ben Verwaayen voelt dan ook als enorm verplichtend. We moeten elkaar gaan vertrouwen om bestuurlijke belemmeringen op te ruimen. Daar ga ik in elk geval hard aan werken.”

Geef een toekomst aan elkaar door…

We sloten af met een spoken word van Justin Samgar. Zijn tekst vind je hier.

Video’s en foto’s

Bekijk hieronder of hier de volledige uitzending van State of the Region 2020:

De uitzending werd afgewisseld met twee filmpjes:

 

State of the Region 2020

2 december 2020

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten