Corona is geen windstoot meer, het is een storm of zelfs een orkaan.

Elke organisatie zou nu scenario’s kunnen gebruiken om na te denken over de acties die ze kunnen nemen nu de coronamaatregelen weliswaar verlicht worden, maar zeker nog niet voorbij zijn.

‘Een windstoot is niet meer aan de orde, de coronacrisis is een storm en wordt misschien zelfs een orkaan die over onze samenleving heen trekt’, stelt Michiel de Vries, strategisch consultant en oprichter van strategisch adviesbureau Jester tijdens zijn college aan de MRA University. Afhankelijk van de duur en hevigheid van de coronapandemie én de bijhorende maatregelen, moeten organisaties zich op verschillende werkelijkheden voorbereiden. Zijn advies is dan ook om de MRA Agenda aan een zogenaamde windtunneltest te onderwerpen, om na te gaan of plannen uit januari nog op dezelfde manier uitgevoerd kunnen worden.

De Vries was op 19 mei de vijfde spreker in deze reeks webinars die de Gemeente Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board wekelijks organiseren. Kijk het webinar binnenkort hier terug.

‘There is no reason for any individual to have a computer in their home’.

De toekomst proberen te voorspellen gaat vaak mis. Zo kon Computerexpert Ken Olsen zich onze huidige thuiswerkmodus in de jaren 70 niet voorstellen. ‘There is no reason for any individual to have a computer in their home’.  Ook met scenario’s kunnen je de toekomst niet voorspellen. De kern van het werken met scenario’s is juist het werken met onzekerheden. Zaken die een grote invloed hebben op de toekomst, maar die men zelf niet rechtstreeks kan beïnvloeden. Niet voorspellen dus, maar voorstellen.

De Vries gebruikt een schema uit het boek 20/20 Foresight van Courtney om uit te leggen dat bij verschillende soorten onzekerheden ook verschillende tools horen:

  • Forecasting, waarbij de onzekerheid klein is en het vaak wel helder is welke kant het op gaat. Denk bijvoorbeeld aan demografische ontwikkelingen.
  • What if scenario’s, waarbij één onzekerheid voorop staat. Wat betekent bijvoorbeeld de duur en hevigheid van de coronacrisis voor de klimaatopgave in de Metropool Amsterdam?
  • Scenarioplanning, waarbij twee onzekerheden tegen elkaar worden uitgezet om verschillende toekomstbeelden te creëren. Een kersvers voorbeeld werd gemaakt door Stichting Toekomstbeeld der Techniek: gaan we toe naar een open óf gesloten economie en stellen we veiligheid boven vrijheid of vice versa?
  • Chaostheorie, om te gebruiken als de onzekerheden over elkaar heen buitelen.

In de introductie haalde Antonio Carretero, hoofd strategie van de Board, al aan dat er in de Metropool Amsterdam al jaren met toekomstscenario’s wordt gewerkt. De Vries geeft aan dat deze scenario’s nu bijzonder actueel blijken te zijn. De onzekerheid of Europa meer of minder verenigd zal zijn in de toekomst en de vraag of we naar een meer lokale en bottom-up gestuurde economie gaan of juist naar een wereldwijde en top-down economie zijn juist nu relevant. Blijft China de fabriek van de wereld? Of worden handelsketens lokaler? Bewegen we richting global giants, of toch eerder naar local for local? Deze scenario’s zijn dan ook een van de instrumenten die de Board en het MRA bureau gebruiken om grip te krijgen op de vraag of economisch herstel en werken aan de klimaatopgave hand in hand kunnen gaan.

Keynesiaans investeren én innovatie stimuleren

Ook de strategen van de Gemeente Amsterdam maken volop gebruik van scenario’s, vertelt hun strategisch adviseur Gertjan Rohaan. Met impactanalyse en scenario’s over de zwaarte van de crisis helpen zij de politiek om de samenhang en gevolgen te overzien van strategische keuzes. Ook werken ze aan doelscenario’s om scherper te kunnen sturen op bestuurlijke ambities.

Visie, weten wat je wil, daar begint het mee, beaamt De Vries. Met scenario’s kan je zo’n visie realistischer maken, door acties te nemen die passen bij meer dan één toekomstbeeld. Ook als toekomstbeelden zeer onwenselijke aspecten laten zien, kan het nodig zijn om juist daar maatregelen tegen te nemen.  Hij sluit af met een persoonlijke visie: Op korte termijn is Keynesiaans investeren in de economie zeer wenselijk, maar zeker de economie van de Metropool Amsterdam heeft creativiteit en innovatie nodig om op de lange termijn te kunnen floreren.

Alle webinars van MRA University

Alle aankondigingen, verslagen, webinars en podcasts van MRA University kunt u vinden op deze pagina.

Wil jij voortaan ons belangrijkste nieuws in je mailbox ontvangen? Meld je dan hier aan voor onze maandelijkse Board Update.

20 mei 2020

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten