Tada! Amsterdam legt basis voor nieuw digitaal beleid

Data zijn overal. Maar wat gebeurt er met ze? Van wie zijn de data? Profiteert iedereen er evenredig van? En wie ontwikkelt de algoritmen? Het zijn vragen die in elke snel digitaliserende regio leven. Een groep professionals is op uitnodiging van de Board aan de slag gegaan met deze vragen. De uitkomst is een manifest TADA – Duidelijk over Data.

Einde 2017 lanceerde de Board het manifest. Overheden, bedrijven en andere organisaties kunnen het manifest tekenen. Tijdens State of the Region en op de website van de Amsterdam Economic Board werden toepassingen in de praktijk uitgelicht, waarbij verschillende organisaties uit de regio lieten zien hoe zij verantwoord omgaan met onze data. 

GroenLinks, D66, SP en PvdA presenteerden mei 2018 de nieuwe plannen voor de hoofdstad in hun coalitieakkoord, waarbij het manifest Tada het fundament is van het nieuwe digitale beleid van de stad Amsterdam.

Rol van de Board

Tada is een beweging geïnitieerd door de Board.

#slimgroengezond

Dit initiatief draag bij aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam tot een hub voor datagedreven innovatie.