House of Skills

Met het programma House of Skills werken we vanuit het concept van brede welvaart aan een wendbare onderwijs- en arbeidsmarkt in de energie- en digitale transitie. We zetten in op meer synergie, sluiten aan bij de prioriteiten in de Metropool Amsterdam en gaan sterker sturen op impact.

Voor wie is House of Skills?

House of Skills werkt intensief samen met bedrijven, vakbonden, onderwijs en overheden.

Waarom dit programma?

Een van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd is de energietransitie. Hiervoor zijn veel meer medewerkers nodig dan er in de komende jaren beschikbaar komen. De ontwikkelingen in techniek en maatschappij gaan snel en vragen het uiterste van werkgevers en werknemers. Digibetisme is het nieuwe analfabetisme en vraagt om toegankelijke oplossingen voor grote groepen werknemers en werkzoekenden. Innovatie en vernieuwing zijn essentieel om in een historische krappe arbeidsmarkt de grote maatschappelijke transities te kunnen doorvoeren.

Wat doen we?

House of Skills neemt met haar partners een voortrekkersrol in het vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers in de bouw en techniek, op basis van een skillsgerichte aanpak en in een leven lang ontwikkelen (LLO) om werkgevers en werknemers te helpen met reskilling en upskilling om nu en in de toekomst over de juiste skills te kunnen beschikken.

Daarnaast zetten we geleerde lessen elders in voor het verminderen van de arbeidstekorten in maatschappelijk relevante sectoren in combinatie met de arbeidsmarkt inclusiever maken en brengen systeemdoorbraken in kaart in de onderwijs- en arbeidsmarkt en hoe we daaraan kunnen bijdragen.

Activiteiten 2023

  • Werken aan verdere verdieping en verspreiding van de skillsgerichte aanpak.
  • Vanuit onze kracht als publiek-private organisatie werken wij aan een leven lang ontwikkelen voor alle (potentiële) groepen werknemers. Hiermee vergroten we de wendbaarheid van de beroepsbevolking. Onze focus ligt op de energie- en digitale transitieWaar mogelijk maken we gebruik van het talentontwikkelingsplatformTOMAS.
  • Leren van succesvolle arbeidsmarktinitiatieven zoals TechConnect. We onderzoeken of we die aanpak kunnen gebruiken bij andere grote maatschappelijke opgaven. Ook brengen wij in kaart welke systeemdoorbraken nodig zijn in de onderwijs- en arbeidsmarkt en hoe we daaraan kunnen bijdragen. 

Uitnodiging tot samenwerking

Wil je als partner bijdragen aan een onderwijs- en arbeidsmarkt die meer zijn gericht op skills? Lees meer over House of Skills en neem contact op met programmadirecteur Kim Hooiveld.

Contactpersonen

Kim Hooiveld | House of Skills | Amsterdam Economic Board

Programmadirecteur
House of Skills

Communicatieadviseur
House of Skills

Delen

Nieuws

Schrijf je in voor de Board Update

Ontvang nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.

Receive news and events about the Amsterdam region. Check previous editions. Our newsletter is in Dutch.

Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.

Click to agree to our privacy statement.