Waarom EU-investeringen in innovatie omhoog moeten

'Besparen op onderzoek of innovatie is verkeerd, zei Eurocommissaris voor Onderzoek & Innovatie Carlos Moedas afgelopen week in Brussel. 'Hoe kun je dat doen in een Europa dat aan de top van de ontwikkelingen wil meedraaien? 'We hebben een enorme kans om op de goede weg door te gaan,' voegde Moedas daar aan toe, 'we kunnen werkelijk leiders worden, nu andere delen van de wereld zo duidelijk laten zien dat ze twijfelen aan wetenschap en daarin zeker niet leidend willen zijn.'

Moedas heeft tijdens de Science|Business bijeenkomst waar hij recent sprak scherpe kritiek op het voorstel van de EU-lidstaten om bijna een half miljard te bezuinigen op onderzoek en ontwikkeling. In mei stelde de Europese Commissie een totaalbudget voor alle EU-activiteiten voor van €160,6 miljard voor 2018. De Europese Raad, die bestaat uit de staatshoofden van alle EU-lidstaten, reageerde in juli met een vermindering van €1,7 miljard. Die besparing moet van de lidstaten vooral ten koste gaan van onderzoek en innovatie.

Ook het Europees Parlement is hier sterk tegen, bij monde van de Roemeense Europarlementariër en budget-rapporteur Siegfried Mureşan liet het parlement weten dat dit soort bezuinigingen zeer schadelijk zijn voor lopende projecten en het creëren van nieuwe kennis en innovatiesamenwerkingen.

 

Moeten we naar één Europese Innovatiemarkt?

In een panel op de Science|Business bijeenkomst, waarin ook Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam Karen Maex deelnam, hamerde Moedas op het belang van samenwerking in onderzoek en innovatie. Maex voegde daar aan toe dat netwerken van innovators en universiteiten meer gekoesterd moeten worden.

Innovatie-expert Luc Soete voegde daar aan toe dat het versnipperde EU innovatiebeleid leidt tot vermindering van de impact. Op gebied van gezondheid of energie bijvoorbeeld moet in elke EU-lidstaat een ander proces worden doorlopen voor het implementeren van nieuwe innovaties. Als we dit meer gezamenlijk zouden organiseren, dus één Europese markt voor innovatie proberen te creëren, dan hebben nieuwe business modellen veel meer slagkracht en vergroten we onze impact in de rest van de wereld enorm.

De discussie over het budget van 2018 loopt vooruit op het gesprek over de EU-financiering voor onderzoek en innovatie na 2020, over de opvolger van het onderzoeksprogramma Horizon 2020.

 

In de toekomst moet er veel meer EU-geld naar innovatie

Deze zomer verscheen daarover een rapport van een onafhankelijke werkgroep onder leiding van voormalig Eurocommissaris en WTO-directeur Pascal Lamy. De experts stellen in dat rapport dat het budget voor onderzoek en innovatie in Europa moet verdubbelen, wil Europa een welvarend continent blijven. Een greep uit de aanbevelingen van Lamy:

  • Prioriteit aan onderzoek en innovatie, door EU-budget hiervoor na 2020 te verdubbelen.
  • EU-innovatiebeleid ontwikkelen dat nieuwe markten creëert, door ecosystemen van onderzoekers, innovators, bedrijven en overheden te stimuleren en opschaling te stimuleren.
  • Zorgen voor goed opgeleide mensen met toekomstbestendige opleidingen.
  • Kiezen voor een ‘mission-oriented’ benadering van innovatie gericht op wereldwijde uitdagingen, dat wil zeggen een hoger doel of wel ‘mission’ stellen waardoor wetenschappers, innovators en andere stakeholders zich gaan verbinden om oplossingen te realiseren.
  • Mobiliseren en betrekken van burgers, door het stimuleren van co-design, co-creatie en citizen involvement.
  • Zorgen voor meer impact van EU-innovatie en daar beter over communiceren.

 

Wat doet de Amsterdam Economic Board op dit gebied?

Sinds een paar jaar werkt de Board aan het verbinden van innovators en andere stakeholders op vijf grootstedelijke uitdagingen met ieder een ambitieus doel. We zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt door het toekomstproof maken van het onderwijs. Wij versterken de ecosystemen in de regio en zorgen dat stakeholders elkaar weten te vinden en de goede dingen doen en die met elkaar delen. Daarbij zorgen we ook dat in demonstratieprojecten ontwikkelde kennis gedeeld wordt en gebruikt kan worden om innovaties regionaal en wereldwijd op te schalen. Daarom zorgen we ook dat onze stakeholders goede toegang hebben tot Europese netwerken en projecten, en doen we als nodig mee zelf mee in EU-projecten, waarvan City-zen een voorbeeld is.

 

Wil je met ons meedenken over opschalen?

Op 18 oktober organiseert de Amsterdam Economic Board samen met de Metropoolregio Amsterdam een event in Brussel over Opschalen van Innovaties. Want hoe kunnen regio’s en de EU daar samen het beste in handelen? De EU geeft innovatiesubsidie om op maatschappelijke uitdagingen als klimaat, energie en vergrijzing een Europese verandering te creëren. Hoe zorg je nu dat dit geld optimaal wordt ingezet? En dat als het project is afgelopen, de ontwikkelde kennis dan ook daadwerkelijk in heel Europa gebruikt gaat worden? Kom hierover meepraten op ons event in Brussel op 18 oktober 2017.

Op een andere manier meedenken? Neem contact op met Audrie van Veen.

Met dank aan Science|Business voor de bijeenkomst en onderdelen van dit artikel.

Foto: Karen Maex en Eurocommissars Carlos Moedas | Science|Business  

11 september 2017

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten