Twee gezonde levensjaren erbij in 2025, hoe krijgen we dat voor elkaar?

Twee gezonde levensjaren erbij in 2025, hoe krijgen we dat voor elkaar? Met die vraag zijn een groep trainees van de Metropoolregio Amsterdam aan de slag gegaan. Zij hebben vier mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt. Hoe kan de wereld eruitzien in 2025, waar liggen de kansen en hoe zorgen we dat we langer gezond blijven?

De antwoorden op deze vragen worden gepresenteerd in een mini-documentaire die vertoond zal worden op 11 juli in Crea te Amsterdam.  Wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan.

Naast antwoorden roept de film ook nieuwe vragen op en zet aan tot denken. Hieronder alvast een voorproefje op de film over de vier scenario’s in vogelvlucht.

Global Giants

Het is 2025 en de wereld is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is in Europa sterk ingezet op welvaart en werkgelegenheid. Consumptie en bezit staan centraal. Er ontstaat een nieuwe vorm van kapitalisme. Traditionele, op producten gebaseerde concurrentie, is nu vervangen door op data gebaseerde competitie. Artificial intelligence neemt een vlucht binnen het gezondheidswezen. Nu de data van burgers aan bedrijven ter beschikking staan, gebruiken ze deze bij het ontwikkelen van nieuwe producten, apps en wearables, waarmee gezondheidsfuncties worden gemonitord. Slechts een kleine groep kan zich goede zorg in combinatie met privacy veroorloven. Privacy is dus een privilege voor de rijksten.

“Devices op gebied van gezondheid: de één kan het betalen en die gaat er zeer vertrouwelijk en strikt mee om en een ander die kan het niet betalen.” (Hans Trommel – HumanCapitalCare)

Alhoewel de economie sterk is, profiteert niet iedereen hiervan in gelijke mate. De spanningen tussen de haves en de groeiende groep have nots nemen toe.

Local for local

In het local for local scenario zien we lokale samenwerkingsverbanden waarin mensen betrokken zijn bij het vormgeven van de samenleving. In de gezondheidszorg is een ontwikkeling te zien naar lokaal georiënteerde ecosystemen waarbij principes als maatschappelijke betrokkenheid, zelfvoorzienendheid en burgerinitiatieven centraal staan. Maar wat betekent dit voor de organisatie van de zorg? Welke rol vraagt dit van de overheid? Monique Spierenburg, adviseur lokaal organiseren bij kenniscentrum Vilans, is van mening dat overheden, zorgverzekeraars en zorgverleners in het local-for-local scenario meer moeten redeneren vanuit de behoeften en wensen van de patiënt. Daarbij zullen de grote organisaties een minder grote rol spelen en zal juist het netwerk rond een persoon aan betekenis winnen. Het is daarbij noodzakelijk dat een overheid een faciliterende rol naar zich toetrekt om integraal een ondersteunende rol te spelen.

Big data en kunstmatige intelligentie kunnen zorg beter laten afstemmen op de behoeften en wensen van de patiënt waardoor zorg persoonlijker en van hogere kwaliteit zal zijn, aldus Egge van der Poel, data scientist bij Erasmus MC. En juist in een samenleving waar men bereid is om lokaal data te delen, kan dat grote positieve effecten hebben voor de gezondheidszorg. Technologische toepassingen in combinatie met lokale samenwerking en hoge maatschappelijke betrokkenheid bieden de juiste voorwaarden voor sociale innovatie binnen de lokaal georiënteerde ecosystemen. WoonMere is zo’n vorm van innovatie waar met behulp van technologische middelen het leven van cliënten in een zorginstelling aanzienlijk is verbeterd.

De grootste uitdaging in een lokaal georganiseerde gezondheidszorg ligt in de samenwerking tussen de verschillende partners in het netwerk rond een persoon om zorgvuldig en integraal de zorg te kunnen leveren. Ook ligt er een potentieel gevaar dat kennis, expertise en sociale innovaties die op lokaal niveau worden verworven, niet goed met andere lokale ecosystemen worden gedeeld. Die kennisdeling tussen de verschillende ecosystemen is cruciaal om de potentie die er op lokaal niveau ligt te benutten.

European Renewal

Welkom in 2025, welkom in het European Renewal-scenario. In deze toekomst is Europa steeds verder geïntegreerd. Onder een Europees masterplan worden duurzame en sociale innovaties afgedwongen bij zowel grote als kleine bedrijven. Dit is een nieuw technologisch tijdperk met sterke digitale en sociale netwerken, waarin top-down- en bottom-up-ontwikkelingen elkaar versterken. Hoe ziet de gezondheidszorg er in deze toekomst uit? En welke rol zal kunstmatige intelligentie hierbij spelen?

In dit scenario verplicht Europa iedereen om aan open-datastandaarden te voldoen en neemt Europa data af van grote bedrijven als Google en Facebook. In het European Renewal-scenario ontstaan daarmee nieuwe mogelijkheden voor het delen van data. Er zullen op Europese schaal gespecialiseerde netwerken ontstaan die meer op maat gerichte zorg kunnen leveren. Maar zo’n geïntegreerd digitaal zorgsysteem roept ook vragen op. Wie is eigenlijk de eigenaar van al deze data; is de verregaande solidariteit binnen zo’n systeem houdbaar; en hoe voorkom je dat we in de toekomst teveel leunen op technologie?

“Hoe mooi Europa ook zal zijn er zullen altijd groepen zijn die extra ondersteuning nodig hebben als het gaat om gezondheid. Laten we die zorg ook blijven leveren.” (Arnoud Verhoeff, GGD Amsterdam)

International Alliances

De EU bestaat niet meer en internationaal protectionisme verstikt onze economie. Dit leidt tot hoge werkloosheid en prestatiedruk. Om succesvoller te worden zoeken mensen naar manieren om hun prestaties te verhogen. Human enhancement experimenten nemen toe. Maar human engineering gaat elders sneller en Nederland raakt alsnog achterop. De economische situatie zorgt ervoor dat goede zorg inkomensafhankelijk – en privacy een luxeproduct – is. Een hoog eigen risico en exclusiviteit zijn de dagelijkse realiteit. Zorg is geen recht maar een privilege.

Daarbij komt dat de Metropoolregio Amsterdam sterk urbaniseert, en weinig energie en geld over is voor duurzame ontwikkelingen waarmee ook groen verdwijnt. Gebrek aan onderzoek en geld beperkt de klimaatadaptatie van de leefomgeving wat tot grotere schade leidt. Luchtweginfecties nemen toe door meer luchtvervuiling. Mensen hebben ook weinig informatie en mogelijkheden voor een gezonde leefstijl. Gebrek aan sport en gezond voedsel bedreigt de volksgezondheid.

Toch biedt de specialisatie en de nauwe internationale samenwerkingsverbanden ook kansen voor de MRA. Hoe zien deze kansen eruit? Welke rol speelt AI en andere technologie? Hoe kan de regio voorbereid worden op dit toekomstscenario? Welke opleidingen, veranderingen en ontwikkelingen zijn nodig om de MRA een sterke internationale positie in te laten nemen op het gebied van gezondheid? Wij hebben experts zoals Hans Luyckx, operationeel directeur van IJsfontein Playful Learning, Wouter Bos, voormalige minister van financiën en huidige bestuursvoorzitter van het VUmc, en Veerle Coupé, wetenschapper oncologie met expertise in data en modellen gevraagd naar hun ideeën.

Zoals Hans Luyckx aangeeft: “Willen we de zorgkosten naar beneden halen, dan moeten we technologie gaan gebruiken.

Meld je aan voor de Première van ‘Dr. Data’ 

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje nemen naar de wereld in 2025, meld u hier aan voor de première op 11 juli om 15.00 uur in CREA Amsterdam. Aansluitend is er een interactief programma met alle betrokkenen en geïnteresseerden om met de vraagstukken aan de slag te gaan en een afsluitende borrel.

6 juli 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten