Is er toekomst voor de beweging Tada?

Mag je wifigegevens gebruiken om drukte te meten? Mag je gegevensbestanden koppelen om fraude op te sporen? Overal laten mensen digitale informatie achter. De stad verzamelt een deel van deze data, maar wil verantwoord omgaan met deze gegevens. Hoe krijgen we sociale en slimme steden waar iedereen profiteert van de verzamelde informatie? Het manifest Tada – duidelijk over data is hierin een belangrijke leidraad. Op 31 oktober 2019 organiseerden we de viering ‘Tada wordt 2’ om terug te blikken en nieuwe ideeën op te doen voor de toekomst.

De omarming van Tada- duidelijk over data met waarden over transparantie, privacy, verantwoording, eigendom, beheersbaarheid en ethiek in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam was misschien nog wel het belangrijkste moment voor het creëren van draagvlak.

Willem Koeman, Challenge Lead Digitale Connectiviteit opent het event met een belangrijke vraag: “In de afgelopen twee jaar heeft Tada zijn naam gevestigd en zijn veel nieuwe initiatieven genomen. De grote uitdaging blijft hoe we ook in de toekomst Tada als burgergeweten (van Amsterdam) kunnen blijven inzetten. Hoe verdelen we het werk en wie neemt de leiding?”

Tessa Wernink en Douwe Schmidt benadrukten dat Tada een beweging is om de digitale samenleving van èn voor iedereen te maken. Willem Koeman onderstreept dit: “Tada is geen doel, de verandering waar Tada voor staat wel. Hoe kunnen we het snelst, de meeste impact bereiken?”

Thijs Turèl (AMS Institute), Milou Jansen (Gemeente Amsterdam), Eelco Thiellier (Royal HaskoningDHV) en Tessel Renzenbrink (Signal7) spraken vol overtuiging vanuit hun eigen beroepspraktijk over de rol van Tada bij het verantwoord omgaan met data, het toepassen van de waarden en de knelpunten die ze zijn tegengekomen. Hoe ga je om met spanning tussen de waarden? Wie beslist over data-ethiek? Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven het manifest makkelijker omarmen?

In werksessies brainstormden de aanwezigen over onderwerpen als het aanscherpen van de praktische toepasbaarheid van de waarden om de dialoog te voeren, het vergroten van de urgentie en toepasbaarheid voor bedrijven en op welke manier Tada een vervolg gaat krijgen en door wie, want dat een vervolg nodig is, is zeker.

Marleen Stikker, Boardlid, directeur Waag Society en een van de initiators van Tada wees op de internationale voortrekkersrol die Amsterdam inneemt met Tada. Om onze verwevenheid met digitale technologie te illustreren, haalde ze de Eagels aan die veertig jaar geleden al profetisch in Hotel California zong: “You can check out any time you like, but you can never leave.” Maatschappelijke problemen worden vaak met behulp van digitale technieken opgelost. En dat vraagt om een visie, zodat iedereen kan profiteren van en controle kan houden op data.

Terugblikkend zegt Willem Koeman: Het was een gezellig verjaardagsfeest, maar vooral bleek dat Tada nog hard nodig is. Alle aanwezigen waren erg betrokken en geëngageerd, Tada leeft en betekent echt iets voor de deelnemers. Ik zou graag individueel met hen gesprekken voeren om te zien hoe we Tada ook de komende twee jaar kunnen laten floreren.”

Rol van de Board

Tada is een beweging mede-geïnitieerd door de Board. De Board is verantwoordelijk voor het verzekeren van de financiering, het verbinden van het netwerk en de communicatie.

Wil je meer weten over tada?

Hou de website tada.city in de gaten of neem contact op met onze collega Willem Koeman.

Wil jij voortaan ons belangrijkste nieuws in je mailbox ontvangen? Meld je dan hier aan voor onze maandelijkse Board Update.

5 november 2019

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten