Talent van de toekomst verandert de huidige arbeidsmarkt

De State of the Region is een initiatief van de overheden in de Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Marketing en de Amsterdam Economic Board. Het evenement is de aftrap van het innovatiefestival WeMakeThe.City, dat plaatsvindt van 20 tot 24 juni 2018. Tijdens de State of the Region komen de 500 kernspelers uit de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar. Ze gaan in gesprek over hun visie op vijf grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Mobiliteit, Gezondheid, Talent voor de Toekomst en Digitale Connectiviteit. In de aanloop naar de State of the Region op 20 juni 2018 staat per uitdaging een initiatief centraal.

Erik Groot, directeur Programma’s en Externe Relaties bij werkgeversvereniging AWVN, over het onderzoek Jobs of the Future, initiatief van de uitdaging Talent voor de Toekomst.

De arbeidsmarkt verandert en de regio verandert mee. Het onderzoek Jobs of the Future brengt toekomstige behoeften van werkgevers in kaart, zodat organisaties in de Metropoolregio Amsterdam daar tijdig op in kunnen spelen. Werkgeversvereniging AWVN levert een concrete bijdrage aan de bewustwording en voorlichting van de diverse partijen die te maken hebben met talent van de toekomst.

Er zijn regionale verschillen op de arbeidsmarkt: in het oosten geldt een heel andere dynamiek dan in de Metropoolregio Amsterdam. In deze zinderende regio hebben we te maken met toerisme, logistiek en veel grote, internationale, bedrijven. Daarom is het interessant om regionaal de handen ineen te slaan, omdat we met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Het onderzoek Jobs of the Future draait om bewustwording en kennisvergroting in de essentiële driehoek van bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten. AWVN draagt daaraan bij door zijn netwerk en kennis van de arbeidsmarkt en intersectorale mobiliteit te delen, bijvoorbeeld door het geven van masterclasses.

In de aanloop naar de State of the Region in juni 2018 brengen we in kaart welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt we verwachten binnen de regio. Waar zullen in de toekomst banen gaan verdwijnen en waar komt juist werkgelegenheid bij? En welke competenties hebben mensen nodig om in de toekomst aan het werk te kunnen blijven?

Erik Groot: “We zien momenteel vier grote trends op de arbeidsmarkt, die invloed hebben op de toekomst van bedrijven. Lees meer over deze trends.

Denktank

We roepen bedrijven op om samen over deze kwesties na te denken. Daarbij hopen we op deelnemers uit verschillende sectoren: bijvoorbeeld zorg, industrie, onderwijs, gemeenten, vervoer en logistiek. Een paar grote spelers en daarnaast vooral MKB, omdat juist bij hen een langetermijnvisie wellicht minder vormgegeven is. Onze vraag is: hoe ziet jouw bedrijf er over tien jaar uit op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, management, IT en gezondheid? Welke mensen heb je daarvoor nodig en welke competenties zijn of worden belangrijk? We moedigen de deelnemers aan om de inzichten ook meteen concreet te maken en de, wellicht al vergevorderde, initiatieven te presenteren tijdens de State of the Region, om ook andere bedrijven enthousiast te krijgen. Denk als onderneming nu alvast na over je toekomst, anders mis je straks echt de boot.”

Interview: Ronne Theunis

30 november 2017

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten