Samen werken aan de datamarkt van ons allemaal

De Metropoolregio Amsterdam stelt middels een prijsvraag 750.000 euro beschikbaar voor een community gedreven, open markt voor data. Op 16 oktober gingen 35 experts in gesprek over de concept opzet van de prijsvraag.

Wat is het idee van de prijsvraag?

Met de prijsvraag willen we een virtuele data markt mogelijk maken die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Data-soevereiniteit: deelnemers blijven eigenaar van hun data en bepalen de gebruiksvoorwaarden.
  • Decentraal databeheer: deelnemers beheren en onderhouden hun data zelf.
  • Gezamenlijke organisatie: deelnemers beslissen samen over de werking van de datamarkt, en bijhorende rechten en plichten.
  • Digitale handhaving: afspraken (over gebruik van data) worden digitaal gehandhaafd.
  • Waardecreatie: de datamarkt faciliteert co-creatie en daarmee synergie.

Tijdens de bijeenkomst is hier uitvoerig over gesproken. Was je er niet bij en wil je weten hoe dat ging? Dan vind je hier de presentatie en een samenvatting van de gestelde vragen. De intentie is om de prijsvraag in 2019 open te stellen.

Wil je meer weten over deze prijsvraag neem dan contact op met Willem Koeman.

23 oktober 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten