Samen op weg naar een Zero Waste Zuidas

Binnen de uitdaging Circulaire Economie werkt de Board toe naar een Zero Waste Zuidas. Dit doen we met Green Business Club Zuidas, die al een aantal jaar aan afvalreductie en recycling op de Zuidas werkt. Doel is om de bestaande initiatieven te bundelen en naar een hoger plan te tillen. Is het mogelijk om op de Zuidas met koplopers een hoge ambitie te realiseren en kan dit vervolgens dienen als blauwdruk voor andere regio’s?

Begin februari was de kick off bijeenkomst Zero Waste Zuidas, waar onder andere ABN AMRO, Accenture, Beheermaatschappij WTC, Edge, RAI Amsterdam en de VU vertegenwoordigd waren. De ambitie is vastgesteld op zero waste in 2030. In 2023 worden twee stromen geheel circulair en hoogwaardige verwerkt. Papier en plastics lijken hiervoor het meest kansrijk. Voor deze stromen wordt het totale volume in kaart gebracht, lopende contracten onder de loep genomen en mogelijkheden voor gezamenlijke inzameling en lokale hoogwaardige verwerking onderzocht. Dit zijn de eerste stappen richting Zero Waste Zuidas. Tijdens het CEO-ontbijt 2019 wordt er een concreet plan voorgelegd voor committent op directieniveau.

Kennis delen

Johan Luijks deelde lessons learned van een gezamenlijke afvalcontracten-aanbesteding van scholen in Almere. Door de gemeente werd het proces voor gezamenlijk aanbesteden van afval voor scholen en sportzalen gefaciliteerd en door het grote volume kon worden ingezet op hoogwaardige verwerking tegen een gunstig tarief.

De Vrije Universiteit is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding. Hoewel de ambitie met betrekking tot verwerken en scheiden hoog is, zijn er budgettair en het in het meekrijgen van de ruim 20.000 studenten nog wel wat belemmeringen.

RAI Amsterdam heeft zich al langere tijd gecommitteerd aan Zero Waste, maar ook bij hen bleek er nog een klein gedeelte te eindigen als landfill. Met inzamelaar Renewi wordt gekeken naar de mogelijkheden voor hoogwaardige verwerking, waarbij RAI het laatste woord heeft. Tegelijkertijd heeft de RAI maatregelen genomen om het eigen afval te gebruiken als grondstof voor producten die RAI zelf weer afneemt, zoals Cup2Paper, SOOP van koffieresidu en bedrijfskleding van Infinity.

Brainstorm

Uit de brainstorm die volgde, kwam een aantal belangrijke punten naar voren; er moet één gezamenlijk verhaal komen. Wat betekent zero waste? Wat is de stip op de horizon? Er zijn verschillende mogelijkheden voor hoogwaardige verwerking van papier binnen de regio. Kunnen Zuidas-bedrijven hier gezamenlijk een aanbesteding voor uitzetten, om zo transportbewegingen te beperken en door het grotere volume tot een gunstige prijs te komen? Verwerking van verschillende plastics zijn een uitdaging, gezien het achterblijven van techniek en de hoge prijs. Het bundelen van volumes kan inzamelaars dwingen te versnellen. In de contracten moet expliciet worden genoemd dat bedrijven te allen tijde zelf eigenaar blijven van de stromen.

Doe mee!

Samen met Green Business Club Zuidas en andere betrokken partijen werken we de komende tijd verder aan het formuleren van de Zero Waste ambitie, het verkrijgen van draagvlak binnen de organisaties, en de planning en vervolgstappen. Meewerken/-denken? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager GBC Zuidas.

Rol van de Board

Initiëren, aanjagen, platform geven. Dit initiatief is onderdeel van het Grondstoffentransitie programma van de Board.

25 februari 2019

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten