Regio Amsterdam toonaangevend in Europa op gebied van actief en gezond ouder worden

Het Consortium Active & Healthy Ageing in de Metropoolregio Amsterdam, vertegenwoordigd door de GGD van Amsterdam, is gewaardeerd als Reference Site partner met de maximale score van vier sterren. Deze waardering volgt op de toekenning van drie sterren in 2016 en weerspiegelt de samenwerking in de regio, waarbij diverse partners vanuit de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgerorganisaties bijdragen om op een actieve en gezonde manier oud te kunnen worden in de regio Amsterdam.

Een Reference Site is één van de middelen die het European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing (EIP-AHA) heeft geïnitieerd om innovatie en kennisuitwisseling te stimuleren. De doelstellingen van het Consortium Active & Healthy Ageing sluiten nauw aan bij de doelen van het regionale Actieprogramma Life Sciences en Health:

  1. Inclusief: levensloopvriendelijke stad en samenleving
  2. Data & AI (Artificiële Intelligentie): het zinnig inzetten van data- en AI-gebaseerde oplossingen voor een betere gezondheid.
  3. Breng het naar de burger: leer van andere regio’s in Europa en zorg dat succesvolle pilots breed beschikbaar worden gemaakt.

Een voorbeeld van samenwerking in de regio is de actieagenda die de gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, SIGRA en Amsterdamse  kennisinstellingen hebben opgesteld. Doel is dat inwoners zo gezond mogelijk ouder kunnen worden en zo lang en plezierig mogelijk thuis kunnen wonen. De aanbieders in de stad werken aan verschillende actielijnen: vitaliteit, openbare ruimte, wonen, mantelzorg en vrijwilligers, ondersteuning en zorg thuis, en acute zorg.

Vier sterren

De waardering met vier sterren van de Reference Site Metropoolregio Amsterdam biedt mogelijkheden tot het uitbreiden van Europese samenwerking. Tevens is het een enorme impuls voor verdere innovatie, implementatie en samenwerking in de metropoolregio.

reference site metropoolregio amsterdam

Board Coördinatoren Active & Healthy Agening Sabina van der Veen en Anke Heijsman met Marco Marsella, Head of Unit eHealth, Well-being, and Ageing, DG CNECT, European Commission.​

 

77 Europese regio’s hebben dit jaar een her- of eerste aanvraag ingediend voor een Reference Site status. De resultaten van de aanvragen zijn door het European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing gepubliceerd op haar website.

De uiteindelijke waarderingen zijn gecontroleerd en bevestigd door de Europese Commissie. Op 25 september 2019 werden de toegekende sterren aan de partners van het netwerk uitgereikt tijdens het gezamenlijke congres van EIP on AHA en het AAL (Active and Assisted Living) Programme’s Forum in Aarhus, Denemarken.

De stuurgroep en coördinatoren zien er naar uit om met de partners van het consortium verdere samenwerking op te bouwen en innovaties te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen aan een levensloopvriendelijke regio.

27 september 2019

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten