Parijs lost Amsterdam af als innovatiehoofdstad van Europa

Op 7 november heeft de Europese Commissie Paris aangewezen als meest innovatieve stad van Europa. Dit gebeurde tijdens de Web Summit in Lissabon. Parijs is daarmee de opvolger van Amsterdam, de stad die in de periode tussen april 2016 en november 2018 deze titel mocht dragen.  Tallinn en Tel Aviv kregen een eervolle vermelding van de Europese Commissie.

Parijs kreeg deze titel dankzij de inclusieve innovatiestrategie die de stad heeft geformuleerd. In het afgelopen decennium heeft Parijs meer dan 100.000 m2 aan incubators gerealiseerd en heeft ‘s werelds grootste start-up campus. De stad besteedt daarnaast 5% van zijn begroting aan project die worden voorgesteld en uitgevoerd door bewoners. “Thanks to this strategy” – zo stelt de Europese Commissie – “citizens and innovators from the private, nonprofit and academic sectors have made Paris become a true FabCity” (zie voor meer informatie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4363_en.htm).

De waardering van de Europese Commissie voor de innovatie-inzet van Parijs sluit daarmee goed aan op de waardering die de Commissie eerder uitsprak over Amsterdam. De keuze voor Amsterdam was namelijk vooral ingegeven door de initiatieven vanuit de stad om de innovatiekracht te versterken door in te zetten op slimme oplossingen voor en met burgers, startups, leefbaarheid en digitale sociale innovatie.

Op 4 oktober jl. had Amsterdam formeel afscheid genomen van de titel iCapital. Dat gebeurde tijdens een event waarbij vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere Europese steden aanwezig waren. Tijdens het event werd stilgestaan bij waarom Amsterdam deze titel heeft verkregen en hoe de stad het aan de prijs verbonden prijzengeld van bijna 1 miljoen euro heeft gebruikt om het ontwikkeltraject ‘Amsterdammers, maak je stad!’ te initiëren.

Via dit traject zijn Amsterdammers opgeroepen hun initiatieven om onze stad voor iedereen leefbaar te maken en te houden aan te melden en hebben circa vijftig van de meest innovatieve en betekenisvolle praktijken in Amsterdam ondersteuning gekregen in de vorm van een ontwikkeltraject, inclusief financiële ondersteuning. Tevens is op 4 oktober jl. toegelicht hoe de stad als een legacy van de iCapital titel vanaf juni 2018 jaarlijks een innovatiefestival te organiseren onder de titel ‘WeMakeThe.City’. Tijdens dat festival wordt ingezoomd op grootstedelijke vraagstukken en bezien hoe oplossingen daarvoor kunnen worden gevonden door samenwerking te organiseren tussen overheden, kennisinstellingen, groot bedrijf, mkb en start-ups, maatschappelijke organisaties en actieve burgers en buurtcommunities.

Mede op initiatief van Amsterdam is inmiddels een netwerk van steden opgezet die zijn doorgedrongen tot de laatste ronde van de verschillende iCapital-edities. Dit netwerk van innovatieve steden komt periodiek bij elkaar om lessen met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

8 november 2017

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten