Ook Royal HaskoningDHV tekent manifest Tada voor bewust datagebruik

Op dinsdag 15 oktober heeft Royal HaskoningDHV het manifest Tada ondertekend. ‘Tada: duidelijk over data’ is dé handleiding van de stad om bewust om te gaan met de mogelijkheden en bedreigingen van digitale technologieën.

Wat is Tada?

De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën zijn groot; onze steden worden leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar naast grote beloften zijn er ook grote vragen. Wat gebeurt er met de beschikbare data, welke verantwoordelijkheid hoort daarbij en voor wie? In het manifest ‘Tada – duidelijk over data’ staan waarden opgenomen die zouden moeten gelden in digitaal verantwoorde steden. Door het ondertekenen van het manifest laten overheden, bedrijven en andere organisaties uit de regio zien dat ze in hun stad verantwoord willen omgaan met data en actief ruimte  bieden aan vernieuwende ideeën die hieraan bijdragen.

Tada royal haskoning

Royal HaskoningDHV tekent voor verantwoord datagebruik

Ook Royal HaskoningDHV is zich bewust van het belang om maatschappelijk verantwoord om te gaan met data. Met het ondertekenen van het manifest Tada laat de organisatie zijn maatschappelijke visie op verantwoord datagebruik zien. Frank Legters, Director Business Unit Transport & Planning Europe:

“We zijn verheugd om de beweging die Tada in gang heeft gezet te ondersteunen met ons commitment. We weten dat het gebruik van digitale informatie een grote belofte in zich houdt en dat uit zich onder andere in ons werk voor de gemeente Amsterdam om voetgangersstromen in het centrum te helpen sturen. We moeten ervoor zorgen dat data op een zorgvuldige en transparante wijze verzameld wordt zodat we als verantwoordelijke steden het draagvlak bij de burger kunnen behouden. De wijze van dataverzameling moet passen bij de doelen en nuttig zijn voor degene van wie we de data verzamelen. We willen daar graag transparant over zijn en voelen ons daar verantwoordelijk voor. Daarom sluiten we ons graag aan bij Tada, die we als koploper op dit terrein zien.”

Tada 2 jaar

Op 31 oktober 2019 bestaat Tada 2 jaar. De Amsterdam Economic Board zal dan – samen met iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het manifest – terugblikken en vooruitkijken hoe we Tada de komende jaren kunnen verbeteren. Wil je graag hierbij aanwezig zijn? Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar onze collega Rolinka Kok, via r.kok@amecboard.com.

17 oktober 2019

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten