Start pilot voor hergebruik miljoenen babyluiers 

Jaarlijks gooien we in de Metropoolregio Amsterdam 57,1 kton per jaar aan luier- en incontinentiemateriaal weg waarvan 28,5 kton aan luiers en 28,5 kton aan incontinentiemateriaal. 99% wordt verbrand en 1% van het totaal wordt slechts gescheiden ingezameld als luier en verwerkt als materiaal voor compostering. Dat is zonde, want luiermateriaal is goed her te gebruiken.

Een kind draagt gemiddeld 3,16 jaar lang gemiddeld 4,5 luier per dag. In Nederland komt dit uit op 1 miljard luiers per jaar. In de Metropoolregio Amsterdam zijn dat omgerekend 142 miljoen babyluiers. Het onderzoek naar ‘de organisatie van de herkomst, inzameling en verwerking van de diverse grondstoffen waaronder luiers’ spreekt van circa 200 kton babyluiers en 200 kton incontinentiemateriaal per jaar in Nederland. Op basis van deze cijfers wordt de gecombineerde stroom van luiers en incontinentiemateriaal geschat op 400 kton per jaar. Omgerekend naar de Metropoolregio Amsterdam is dat 57,1 kton per jaar. Dat is gemiddeld 24 kg per inwoner bij gelijke spreiding. Per gebruiker komt het echter uit op ruim 300 kg/jaar. Geen kleintje bier! De moeite waard dus om eens te onderzoeken of dit niet slimmer kan.

Circulaire keten

De kunststoffen die uit de luiers worden teruggewonnen, kunnen worden gebruikt in de productie van doppen voor flessen, bijvoorbeeld voor schoonmaakmiddelen en wasmiddelen. De vocht absorberende polymeren kunnen weer opnieuw worden gebruikt in luiers of incontinentiemateriaal. Naar de toepassing van teruggewonnen cellulose wordt nog verder onderzoek gedaan.

Belangrijk voor het succesvol ontwikkelen van deze baanbrekende toepassingen is het vroegtijdig vinden van partners in de hele keten, een belangrijke stap in het volledig circulair maken van deze grondstoffenstroom. In de regio zijn diverse initiatieven opgestart in samenwerking met gemeenten en bedrijven.

Grondstoffenregisseur luiers

De Metropoolregio Amsterdam faciliteert de samenwerking tussen gemeentes en zoekt naar mogelijkheden om de schaalgrootte van de regio voor luiers in te zetten door bijvoorbeeld gezamenlijk in te zamelen om tot circulaire business cases te komen en daarmee bedrijvigheid aan te jagen. Marten Boels:

‘Als grondstoffenregisseur voor luiers breng ik de partijen samen, motiveer en stimuleer ik organisaties om mee te denken en draag op die manier bij aan meer circulariteit en economische ontwikkeling in de regio. Zonder samenwerking in de regio worden kansen gemist’.

Lees hieronder diverse initiatieven:

Smart bins bij supermarkten

In 2019 wordt in Amsterdam gestart met een pilot voor de innovatieve inzameling van babyluiers. Deze pilot is onderdeel van het Europese innovatieproject Embraced , dat onder het EU Horizon 2020-programma subsidie krijgt. Grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam neemt hierin deel samen met 12 andere Europese partners uit 7 landen. In Amsterdam Zuidoost en Oost worden een aantal smart bins geplaatst. Nadat ouders van jonge kinderen die mee willen doen met de proef zich hebben opgegeven krijgen ze d.m.v. een app toegang tot de smart bins. De pilot duurt 3 maanden en is erop gericht om de logistiek/inzameling te testen en de bereidheid van ouders om luiers apart weg te brengen. Tijdens de proef vinden er verschillende interventies plaats. Vervolgens kunnen ook andere gemeenten hiervan leren.

MRA-Mazzelkontjes

Als oplossingsrichting worden niet alleen pilots gedaan voor het hergebruiken van luiers, maar ook naar het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers, zoals het MRA-Mazzelkontjes project. Het MRA-Mazzelkontjes project wil het succes van de  Mazzelkontjes-campagne in gemeente Haarlemmermeer, gebruiken om uit te breiden naar alle MRA-gemeenten. Doel is meerledig:

  1. Verminderen van de hoeveelheid luiers als afvalstroom;
  2. Reductie van de ecologische footprint van het gebruik van wegwerpluiers;
  3. Stimuleren en kick-start van producten van wasbare luiers in de regio.

Intentieovereenkomst AEB-Metropoolregio Amsterdam gemeenten

De 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een recyclinginstallatie voor luiers binnen de regio. De installatie is in staat om waardevolle materialen zoals kunststoffen, cellulose en de vocht absorberende polymeren (Super Absorbent Polymer, SAPs) uit de luiers terug te winnen. Het gaat om het verwerken van 10 miljoen kg aan luiers tot naar verwachting 2,5 tot 3 miljoen kg aan gerecycled materiaal. Een volledige draaiende installatie zal naar schatting 15 arbeidsplaatsen met zich mee brengen. Deze banen zijn hoogwaardig én duurzaam. De intentie is om in 2019 te starten met de bouw van de luierrecyclinginstallatie Q42020 te gaan draaien.

Samen met grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst. Deze heeft als doel om samen met de gemeenten in de regio te zorgen voor voldoende input voor de installatie.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board staat aan de wieg van deze ontwikkelingen door gedegen marktverkenning en introducties tussen betrokken partijen in het kader van het grondstoffen uitvoeringsprogramma van de Board. Dit is het samenwerkingsprogramma waar afvalstromen zoals luiers en incontinentiemateriaal op schaal van de Metropoolregio Amsterdam gebundeld en opgewaardeerd worden tot nieuwe grondstofstromen.

Lees meer

Dit is deel 5 uit een reeks aan artikelen over het grondstoffentransitieprogramma in de Metropoolregio Amsterdam.

Bekijk hier artikel 1: Half miljoen dataservers jaarlijks afgedankt in Nederland

Bekijk hier artikel 2: Hoogwaardige verwerking van voedselresten

Bekijk hier artikel 3: Bermgras als groene grondstof

Bekijk hier artikel 4: Ewaste hergebruiken van elektronische apparatuur

4 oktober 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten