Hoe bouw je een gezond bedrijf in de zorg?

Van vernieuwend zorgidee tot gezond bedrijf: hoe realiseer je dat? Hoe haal je financiering op voor een innovatief zorgconcept en zorg je voor structurele bekostiging? Daarover gaat deze editie van Zorg2025.

Het thema van de Zorg2025-bijeenkomst, een initiatief van Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel, Rabobank, SIGRA en Ahti,  is dit keer het financieren van zorginnovaties als bedrijf en als verdienmodel.

Een goed toegankelijke, zinnige en zuinige zorg: dat is waar Zorg2025 naar streeft, vertelt Pieter Mullink van Rabobank Medicidesk. Het lijkt steeds lastiger om dat te bereiken. Door de vergrijzing neemt de druk op het zorgstelsel toe, het personeelsverloop in de sector is enorm hoog en er gaat minder geld naar de zorg. “Slecht nieuws natuurlijk, maar de sprekers van vandaag zullen laten zien dat bedrijven toch iets te zoeken hebben in deze sector.”

Van idee naar bedrijf

Neem bijvoorbeeld Daniel Hommes, MD, PhD, CEO & Founder DEARhealth, die werkzaam was als maag-darmspecialist in het LUMC. Tot in 2011 UCLA in Los Angeles belde, en hem vroeg hem of een center of excellence voor Inflammatory Bowel Diseases wilde bouwen. “Of ik kon nadenken over een ander systeem dan fee for services, iets dat beter zou passen bij complexe zorgverlening.”

Zijn werkzaamheden daar bleken het begin van DEARhealth, een door kunstmatige intelligentie gestuurde technologie die per individuele patiënt aanbevelingen doet voor het zorgpad dat hij of zij moet doorlopen. Risico’s worden zo op een slimme manier gedeëscaleerd. Niet alle patiënten hebben immers evenveel controles nodig of hoeven altijd een arts te zien. “We uploaden patiëntdata en krijgen vervolgens een dynamische zorgpadconfiguratie. De arts kan zelf kiezen of hij de aanbevelingen accepteert.” Hommes vergelijkt zijn tooling met de zelfrijdende auto. “Die brengt je op basis van alle sensoren, technologie en slimme data van A naar B en vermijdt daarbij onderweg allerlei risico’s. Dat doen we met DEARhealth ook, alleen dan via het zorgpad.”

In LA werkt het programma goed. “Nu hebben we tooling gebouwd om de virtuele legodoos van activiteiten op het zorgpad ziekte- en ziekenhuisspecifiek te kunnen maken. Zo hebben we ook een module voor iemand met meerdere diagnoses, die zorgpaden combineert en dubbelingen eruit haalt.” Voor het LUMC bouwt Hommes nu aan THiNK, een op DEARhealth-technologie gebaseerde infrastructuur, die onder meer in het transplantatiecentrum zal worden ingezet.

Nieuwe bekostigingsmodellen

Hommes heeft met de implementatie in UCLA aangetoond dat zijn technologie een goed meetbare bijdrage levert aan de Triple Aim doelstellingen: 1) gezondheidswinst voor de patient, 2) verbeterde gebruikerservaring van een ieder werkzaam in het zorgpad 3) kosten verlaging. Met de triple aim resultaten levert DEARhealth een bijdrage aan het shared savings model, een bekostigingsmethodiek die in Nederland nog niet zo bekend is.  Jeroen Struijs, vertelt vandaag over dit soort bekostigingsmodellen voor de gezondheidszorg. Hij is universitair hoofddocent LUMC, senior researcher bij het RIVM “De financiële prikkels die wij aan zorgaanbieders geven zijn niet in lijn met de doelen van ons zorgsysteem”, legt hij uit. “Wat we conceptueel willen doen is de financiële verantwoordelijkheden van de betaler naar de zorgaanbieder verschuiven. De aanbieder krijgt daardoor een prikkel om meer Triple Aim te realiseren.”

Hij zet het risico van de aanbieder tegenover dat van de verzekeraar. “Het risico dat je wil verschuiven is dat deel waar de aanbieder invloed op heeft. Leg je ook het risico waar de aanbieder geen risico op heeft bij de aanbieder, dan zal geen aanbieder hiervoor willen tekenen.”

Bekijk hier de volledige PPT presentatie: JNStruijs_APM_Rabobank

Overkoepelende systeemdoelstellingen

De grote uitdaging is: een bekostigingsmodel ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de incentives van de aanbieder beter aansluiten bij de overkoepelende systeemdoelstellingen. Het shared savings model zou zo’n bekostigingsmodel kunnen zijn. “Stel: op basis van een historische benchmark is het budget 100 en je komt dankzij een nieuwe aanpak uit op 90. Dan delen we die besparing tussen de aanbieder en de betaler. In een tweezijdig model deel je ook het verlies. Daarover spreek je dan een verdeelsleutel af.”

In zo’n model kun je ook kwaliteit meenemen. “Als je tegelijk met een besparing ook een hogere kwaliteit realiseert kun je afspreken dat je ook een hoger percentage van de besparingen krijgt. Stijgen de kosten maar realiseer je wel een hogere kwaliteit? Dan hoef je een lager percentage van de stijging mee te betalen.”

Integrale bekostiging

Een model waar in Nederland al wel mee gewerkt wordt is integrale bekostiging, bijvoorbeeld bij diabetes.” Dan geeft de verzekeraar een vast tarief aan een soort hoofdaannemer die de kosten zo laag mogelijk probeert te houden maar tegelijkertijd veel ruimte heeft voor innovaties, taakverschuivingen en andere vormen van substitutie.” Het afbakenen van de populatie en de zorgkosten, een benchmark van de zorgkosten, een verdeling van de besparingen en aandacht voor de kwaliteit van zorg vormen de bouwstenen voor een alternatief bekostigingsmodel. “Er is in toenemende mate empirisch bewijs voor de impact hiervan”, besluit Struijs. “In ongeveer de helft van de empirische evaluaties zien we een positief effect, in de andere helft zien we geen verandering.”

Meer weten over alternieve bekostigingsmodellen? Jeroen Struijs verwijst zijn toehoorders naar Coursera, waar sinds deze maand zijn massive open online course ‘Population Health: Alternative Payment Models’ gratis toegankelijk is.

Investeren in zorgstartups

Dick Sietses, is partner bij Health Innovations en geeft vandaag een korte cursus venture capital. Zijn bedrijf investeert in jonge bedrijven die de zorg beter en betaalbaarder willen maken. “Wij richten ons op startups en snelgroeiende ondernemingen, nemen een aandeel in zo’n bedrijf en nemen na een jaar of vijf, zes weer afscheid van elkaar.” Health Innovations investeerde bijvoorbeeld in DEARhealth, maar ook in ANW Nederland en Stokhos. ANW Nederland organiseert avond, nacht en weekenddiensten en heeft in de verpleeghuiszorg al een marktaandeel van meer dan 35 procent. Stokhos richt zich op de ambulancezorg; het voorspelt waar ambulances moeten staan om sneller ter plaatse te kunnen zijn. Het voordeel van venture capital is dat het een investering in het eigen vermogen is, zegt Sietses. Dat betekent dat de opties voor andere financieringsinstrumenten, zoals subsidies, openblijven. “Een nadeel is dat je een deel van je bedrijf weggeeft. Maar we proberen ook te helpen, we hebben een groot netwerk en veel kennis van de zorg.” Healh Innovation investeerde in de afgelopen 12 jaar in 25 bedrijven. “We hebben geld opgehaald bij partijen die onze doelstelling ondersteunen, Economische Zaken investeerde, VWS, maar ook verzekeraars en ABN AMRO.”

Bekijk hier de volledige PPT presentatie: RabobankZorg2025november2019

Over Zorg2025

De Amsterdam Economic Board organiseert samen met de Rabobank, SIGRA, Ahti en de Kamer van Koophandel Zorg2025. Deze ontmoetingsavonden zijn gericht op het samenbrengen van zorg- en welzijnsinnovators en professionals, bedrijfsleven, onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Het uitgangspunt is om kennis, nieuw onderzoek en innovatieve toepassingen te delen. Ook volgend jaar worden en weer Zorg2025 bijeenkomsten georganiseerd. Wil je op de hoogte blijven schrijf je dan hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

20 november 2019

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten