Femke Halsema nieuwe voorzitter Amsterdam Economic Board

Femke Halsema is vandaag officieel beëdigd als burgemeester van Amsterdam. In een speciaal ingelaste gemeenteraadsvergadering nam ze de ambtsketen over van waarnemend burgemeester Van Aartsen, die in december vorig jaar als waarnemer werd aangesteld.  De burgemeester is in haar functie ook statutair voorzitter van de Amsterdam Economic Board.

De Board bestaat uit vooraanstaande leden  van Raden van Bestuur, wetenschappers en bestuurders. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor 5 grootstedelijke uitdagingen voor de Metropoolregio Amsterdam in 2025. Daarnaast committeren ze zich aan één of meerdere uitdagingen die aansluiten bij hun eigen organisatie en/of netwerk. De Boardleden zetten ook zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren. Boardleden worden gevraagd. en hierbij wordt ondermeer gekeken naar de verhouding tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.

De agendacommissie bestaat uit enkele gemandateerde Boardleden en geeft advies aan de directie van de Amsterdam Economic Board. Daarnaast houdt ze toezicht op de uitvoering van het beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting.

Naast het Boardlidmaatschap zijn er andere manieren om actief aangesloten te zijn bij de Board. Zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van onze Network Council.

Profiel Femke Halsema

Femke Halsema werd op 25 april 1966 geboren en groeide op in Enschede. Opgeleid als criminoloog bekleedde zij diverse posities in het openbaar bestuur waaronder fractievoorzitter in de Tweede Kamer en politiek leider van GroenLinks. In 2011 verliet zij na twaalf jaar de landelijke politiek om meer praktisch bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sinds haar vertrek werkte zij als bestuurder in het bedrijfsleven, in de semipublieke sector en in de cultuur. Ook publiceerde Halsema haar politieke memoires Pluche en schreef zij het essay voor de maand van de filosofie Macht en verbeelding. Afgelopen jaar maakte zij het theatercollege Een vrij land over de Nederlandse identiteit. Halsema woont sinds haar studententijd in Amsterdam. Zij woont samen met haar man Robert Oey en hun twee kinderen.

12 juli 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten