Facts of the region: regio is krachtig, wendbaar en weerbaar

“Now we’re talking!” hoorde dagvoorzitter Marijke Roskam bezoekers tegen elkaar zeggen toen ze de zaal van Theater Amsterdam binnenstapten. Inderdaad, de grote zaal met enorme high-tech beeldschermen maakt direct indruk. Dit geldt ook voor de klinkende cijfers (zie onderaan dit bericht) in de jaarlijkse Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 die tijdens de sessie Facts of the Region werden gepresenteerd. De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit en bloeit, zoveel is duidelijk. De vraag is: Hoe houden we dit succes vast?

Franc Weerwind, burgemeester van Almere, lid van de Amsterdam Economic Board en ‘burger van de regio Amsterdam’, omschrijft feiten en data als de onmisbare basis voor goed beleid. “De regio staat er goed voor. Maar zoals de Economische Verkenningen duidelijk maakt, zijn er ook grote vraagstukken waar we een antwoord op moeten vinden. Bijvoorbeeld op de gebieden van mobiliteit, bereikbaarheid en de transities naar een circulaire en energie neutrale regio.”

Wat zijn precies de feiten? Hoofdonderzoeker Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lichtte de belangrijkste bevindingen van de Economische Verkenningen kort toe. “De Metropoolregio Amsterdam bevindt zich in een periode van hoogconjunctuur. Het is opvallend hoe snel en fors dit herstel inzet na de grote recessie die zo’n tien jaar geleden begon.” Een ander positief cijfer duidt volgens De Groot tegelijkertijd op “één van de grootste uitdagingen voor de regio: krapte op de arbeidsmarkt”. De Groot: “De werkloosheid daalt sterk en kan waarschijnlijk niet veel lager worden. Het is opvallend hoe een beetje economische meewind de Metropoolregio Amsterdam direct aan de bovengrens van de arbeidsmarkt brengt. Dit is duidelijk een punt van aandacht voor beleidsmakers.”  Samengevat schetsen de cijfers een duidelijk beeld, volgens De Groot: “De diverse sectorstructuur maakt de economie van de Metropoolregio Amsterdam krachtig, wendbaar en weerbaar.”

Interactie met de volle zaal leverde vele reacties op, waaronder: “Hoe willen we omgaan met de groeiende ongelijkheid?”, “Is de economie lineair of circulair?”, “Willen we meer geld verdienen of meer duurzaamheid?” en “Zijn de risico’s op dit moment niet groter en vooral financieel van aard?” Ook de oproep voor vernieuwende ideeën leverde veel suggesties op, zoals: “MRA circulair!”, “Minder regels om sneller te kunnen innoveren” en “Veel meer samenwerken tussen overheid en ondernemers.”

Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, nam het eerste exemplaar van de Economische Verkenningen in ontvangst en riep op tot meer samenwerking, onder andere op de gebieden woningbouw, arbeidsmarkt en onderwijs.

Jeroen Slot, Hoofd Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, presenteerde de eerste bevindingen van een brede welvaartsindex voor de Metropoolregio Amsterdam. Een belangrijke inspiratiebron hiervoor is onder andere de Monitor Brede Welvaart 2018 van het CBS, waarin welzijn breder wordt gedefinieerd dan in louter economische indicatoren. In de brede welvaartsindex van de Metropoolregio Amsterdam geven maar liefst 33 indicatoren inzicht in het welbevinden van de inwoners, zoals psychische gezondheid, inkomensongelijkheid en blootstelling aan fijnstof. Slot: “We hebben de data per deelregio gerangschikt, zodat je kunt zien hoe deelregio’s van elkaar verschillen wat betreft – bijvoorbeeld – psychische gezondheid of inkomensongelijkheid.” In Zaanstad is bijvoorbeeld meer overgewicht dan in Amsterdam, en in Amsterdam komen onveiligheidsgevoelens weer vaker voor dan in Zaanstad. Slot: “Interessant is ook hoe de welvaart binnen de regio verdeeld is naar afkomst, sekse, opleiding en leeftijd.” Meer informatie over de brede welvaartsindex van de Metropoolregio Amsterdam is hier te vinden.

Tot slot legde Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, de nadruk op het belang van samenwerking. “De bereidheid is enorm. De volgende stap is de samenwerking verder te intensiveren. Dat begint met onderling vertrouwen. Maar zoals een dag als vandaag bewijst, is er ook op dit gebied alle reden voor optimisme.”

De economie van de MRA in vogelvlucht

  • De economie van de MRA bevindt zich in een periode van hoogconjunctuur. Naar verwachting is de groei in 2018 en 2019 respectievelijk 3,7 en 3,2 procent.
  • De economische groei van de MRA is naar verwachting hoger dan het landelijk gemiddelde en vergelijkbaar met de groei van vijf sterkst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa.
  • De werkgelegenheid is weer op het niveau van vóór de crisis, maar de gevolgen van flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn duidelijk zichtbaar.
  • De werkloosheid is in de MRA gedaald tot 4,9 procent in 2017. Naar verwachting neemt deze verder af tot 4 procent in 2018 en 3,6 procent in 2019.
  • De hoge groei van de MRA wordt in belangrijke mate gedreven door de aantrekkende woningmarkt en verdergaande concentratie van kleinere bedrijven en hoger opgeleiden in Amsterdam.

Meer weten? Download hier de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018.

Facts of the Future 2018

Lees meer

Lees meer over State of the Region 2018.

21 juni 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten