Export van 100 volgeladen vrachtwagens metaalschroot per dag

Nederland produceert elke dag 100 volgeladen vrachtwagens metaalschroot, het gros wordt geëxporteerd. Vaak weten we niet of de verwerking hoogwaardig gebeurt. Producthergebruik staat nog in de kinderschoenen. Waar liggen nu de grootste circulaire kansen? Om die vraag te beantwoorden publiceert de Board het rapport ‘Naar een circulaire keten voor bulkmetalen - cijfers, kansen en drempels’ als onderdeel van het MRA grondstoffentransitieprogramma, een studie uitgevoerd door het Utrecht Sustainability Institute.

Met het recyclen van bulkmetalen (ferro en non-ferro) is winst te behalen.** Deze bulkmetalen bestaan bijvoorbeeld uit staal, aluminium, koper, messing in waterkranen, leidingen, draden, auto’s, deurklinken of in de draagconstructies van onze gebouwen.

De publicatie ‘Naar een circulaire keten voor bulkmetalen’ brengt de kansen en bijbehorende cijfers in kaart, op basis van een visualisatie van de metaalketen. Deze studie is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de huidige ‘metaalketens’, in het potentieel voor circulariteit, en om de Board en haar partners ideeën aan te reiken om hoogwaardige verwerking van metalen (in gezamenlijkheid) mogelijk te maken. In het magazine Milieu verscheen al recent een artikel van Boardlid Jacqueline Cramer over de circulaire kansen in de metaalketen.

Instabiele wereldmarkt

Normaal gesproken wordt schroot slechts gedeeltelijk in Nederland gerecycled en voor meer dan de helft geëxporteerd voor verwerking in het buitenland – grotendeels buiten de EU. Sinds kort echter is de wereldmarkt voor metalen in beweging. Zo voert China sinds 2018 een strenger beleid met betrekking tot afvalimport. En door verhoogde importheffingen van 50% op Turks staal in de VS en de dalende Turkse lira is er een dalende schrootimport en mondiaal dalende vraag naar staalschroot.

Circulaire innovaties in opkomst

Bovendien investeren steeds meer ondernemers in de sector in innovaties die nieuwe markten helpen te creëren voor metaalreststromen. Producthergebruik is voorzichtig in opkomst en heeft prioriteit boven recycling. Denk hierbij aan een aluminiumkozijn uit de sloop dat niet langer op de schroothoop, maar als opgeknapt kozijn in een nieuw pand terecht komt. Ook begint de ontwikkeling van Artificial Intelligence en Robotics z’n vruchten af te werpen, met nieuwe toepassingen in het hoogwaardig sorteren van schroot. Innovaties in ontwerp, ‘design for re-use and recycling’, stimuleren deze ontwikkelingen.

Effect op CO2 reductie

Door méér binnenlandse metaalresten beschikbaar te maken voor de Nederlandse en Europese staal- en maakindustrie, wordt de keten transparanter en krijgen we meer grip op goede opwerking. Daarbij zijn Nederlandse smelters – waaronder Boardlid Tata Steel, maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse aluminiumsmelters Zalco en E-Max, of de metaalfabrieken bij onze buren in Duitsland en België, op mondiaal niveau relatief schoon.

Een hoger percentage metaalproductie op basis van schroot helpt bovendien om de Nederlandse klimaatdoelen te halen in termen van CO2-reductie. Productie van basismetalen uit schroot kost tot 75% minder energie dan uit ertsen. Bij producthergebruik is deze winst nog groter.

Ten slotte zorgt een circulaire keten, met een meer lokale herverdeling van metaalresten, voor minder mondiaal maritiem transport en daarmee voor significante CO2-reductie.

Opschalen recycling

In logistiek opzicht ligt Nederland gunstig om hoogwaardige metaalrecycling op te schalen. Hoe schoner het materiaal is en hoe beter het kan worden aangeleverd, des te meer kunnen we in Europa verkopen. Zulke technologische oplossingen met Artifical Intelligence, Robotics en Machine Learning zitten nu nog in de pilotfase. Het bedrijf Reukema is samen met de TU Delft en de UvA een voortrekker hierin.

Het bedrijf Purified Metal Company (PMC) bouwt momenteel een fabriek in Delfzijl voor recycling van vervuild staal. De fabriek die medio 2020 operationeel is, heeft 150.000 ton verwerkingscapaciteit. Voor beide initiatieven is aansluiting met de Metropoolregio Amsterdam interessant. Complementair aan PMC ontwikkelt Tata Steel het ‘Hisarna’ proces, dat eind jaren ’20 operationeel moet zijn. Met dit proces kun je kolen en ertsen meteen smelten zonder voorbewerking. Dit leidt tot 20% CO2-reductie en afgas van zuiver CO2, dat weer hergebruikt kan worden in bijvoorbeeld de chemie. Hisarna speelt ook een rol in de metaalrecycling.

Contact

Wil je meer weten over wat de Board doet met impactvolle grondstofstromen waaronder metaal? Neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie .

Meer weten?

Metalen is 1 van de geselecteerde impactvolle grondstofstromen in het MRA grondstoffentransitieprogramma. De keuze voor de stromen is gemaakt op basis van de mate waarin grote volumes worden afgedankt, het milieubelastende karakter en de potentie voor hoogwaardigere verwerking in de regio.

18 april 2019

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten