De toekomst van onze gezondheid in beeld

In samenwerking met de Amsterdam Economic Board onderzoeken de trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) welke uitdagingen op de regio afkomen op het gebied van gezondheid. Hoe zorgen wij ervoor dat we in 2025 twee extra gezonde levensjaren hebben? Om deze vraag te beantwoorden zijn de trainees in gesprek gegaan met experts, de resultaten hiervan worden verwerkt in een documentaire. De documentaire zal op 11 juli vertoond worden aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Toekomstscenario’s Health & Artificial Intelligence

Het is nu of nooit: de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en Artificial Intelligence (AI) gaan razendsnel en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) kan daar als regio een belangrijke rol in spelen. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Wat komt er op ons pad? Waar kunnen, en moeten, we nu al op anticiperen om te voorkomen dat we achter de feiten aan gaan lopen?

De Amsterdam Economic Board heeft vier toekomstscenario’s 2025 voor de MRA opgesteld. Deze scenario’s zijn nu voor de eerste keer onderzocht en uitgewerkt voor een specifieke grootstedelijke uitdaging: Gezondheid. Startpunt was een toekomstsessie Gezondheid eind 2017 waarbij de eerste bouwstenen voor een toekomstbeeld zijn verkend. Hieruit is het thema AI nadrukkelijk naar voren gekomen als speerpunt voor de uitdaging Gezondheid. Vanuit de Board was daarbij behoefte aan een verkenning om de kansen van AI voor de MRA optimaal te kunnen benutten richting de toekomst. Daarom brengen de trainees van de Metropoolregio Amsterdam aan de hand van vier scenario’s in kaart wat de mogelijke ontwikkelingen zijn en hoe die van invloed zijn op het thema Gezondheid.

Documentaire

De trainees zijn aan de slag met de vier toekomstscenario’s en leggen de bevindingen vast in de vorm van een documentaire. Doel van de documentaire is het publieke debat op gang te brengen; welke uitdagingen komen op deze regio af en waar liggen de kansen? Om tot een documentaire te komen volgen de trainees workshops op het gebied van scenario-denken en gaan zij gesprekken aan met experts op het vlak van gezondheid en AI.

Toekomstbeeld Gezondheid

Vier scenario’s, vier mogelijke toekomstbeelden van de MRA. Wat komt er op ons af? Waar moeten we rekening mee houden?

  • Global Giants  “Basiszorg voor de grootste ziektes en operaties, dat zal gewoon toegankelijk blijven. Bredere zorg in de zin van zorgen voor gezondheid, zelf zorgen en zorgen dat je niet ziek wordt – oftewel preventieve zorg – daar zien mensen in toenemende mate een tweedeling.”
  • European Renewal  “De mensen zitten volop in de samenleving, maar aan de andere kant worden ze totaal niet meegenomen in het hele proces van rationalisering via digitalisering. Daar maak ik me heel veel zorgen over.“
  • Local for Local  “De nieuwe wereld is dat je alle data moet gaan delen, ook bijvoorbeeld via startups, dat is best wel eng.”
  • International Alliances  “We moeten echt een aantal prioriteiten stellen. Technologie een grotere rol laten spelen, in het naar beneden brengen van die zorgkosten.”

Nieuwsgierigheid gewekt?

Op 11 juli 2018 wordt de film gepresenteerd aan een grote groep belangstellenden. Ben je nieuwsgierig naar het eindresultaat? Meld je dan aan en praat mee over de toekomst van gezondheid in de MRA!

3 juli 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten