De Board finalist van de Circular Award 2020

Met de systematische aanpak voor hergebruik van grondstofstromen in de Metropool Amsterdam is de Board genomineerd voor de nationale Circular Award 2020.

Met het programma ‘Metropool Amsterdam als Circulaire Grondstoffenhub’ hebben we geholpen bij het productherontwerp en -hergebruik van 9 productketens en 22 consortia gebouwd die hoogwaardige recycling van grondstofstromen realiseren. Ook wordt er vol ingezet op circulair inkopen met 50 partijen. De impact in 2025 op hergebruik, hoogwaardige recycling, nieuwe bedrijvigheid, opschaling binnen en buiten de regio, werkgelegenheid en verlaging milieudruk is groot.

Het programma – dat in januari 2015 is gestart – werkt met een succesvolle transitieaanpak waarbij alle relevante personen en organisaties betrokken worden en op verschillende schaalniveaus tegelijk: wijk, stad, regio, nationaal en EU/ internationaal. De Board fungeert als onafhankelijke trekker (‘transitiemakelaar’) en bouwt coalities van welwillende partijen die samen circulaire initiatieven realiseren. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de lokale overheden, verenigd in de MRA.

We dragen met onze transitieaanpak bij aan het versnellen van de noodzakelijke kennisontwikkeling omtrent de circulaire transitie en we verspreiden onze kennis en ervaring op diverse manieren. We hebben veel lezingen gegeven, uiteenlopende artikelen gepubliceerd en er zitten verschillende wetenschappelijke publicaties in de pijplijn (onder review bij Journal of Environmental Innovation and Societal Transition en Journal of Cleaner Production).

De regionale aanpak – onder bezielende leiding van Jacqueline Cramer, regisseur circulaire economie en oud-minister – voor de eerste vier jaar heeft zich op twee speerpunten gericht:

1) Circulair inkopen: Een sturende werking op het creëren van een markt voor circulaire producten en diensten. 50 partijen (publiek-privaat) zetten zich actief in voor circulair inkopen. Alle gemeenten in de Metropool Amsterdam (op 1 na) en beide provincies hebben zich als eerste geschaard achter de doelstelling om in 2022 minimaal 10%, in 2025 50% en zo snel mogelijk daarna 100% circulair te gaan inkopen. Inmiddels is 150 miljoen euro aan investeringen in circulair inkopen gedaan, met name in de bouw, kantoorinrichting, catering, ICT en verkeersborden.

2) Hergebruik van grondstofstromen: Inmiddels worden 22 substromen van biomassa, bouwafval, elektrisch en elektronisch afval, niet meer draagbaar textiel, plastics, luiers, matrassen, servers van datacentra en metalen structureel teruggebracht in de kringloop via producthergebruik en recycling. Het ging hierbij om hoogwaardige recycling (10 cases), sortering van specifieke materialen (4 cases), upcycling (4 cases), producthergebruik (4 cases), herontwerp (2 cases) en preventie (1 case). In 60% van de gevallen is een innovatief business model toegepast.

Doelgericht en met impact

Met onze systematische en gefaseerde aanpak zijn wij in staat om structurele impact te maken en op te schalen. Elk onderdeel van de aanpak en (tussentijdse) resultaten zijn schaalbaar of kopieerbaar en op andere plekken te implementeren. Hiermee is het mogelijk snelheid te creëren voor deze regio en bij te dragen aan best practices en voorbeelden voor andere regio’s.

Het programma bestaat uit 4 fasen:

1) Opstellen van het circulaire economie programma (2015);
2) Bouwen en tot stand brengen van circulaire initiatieven (2015-2019);
3) Opschalen van in fase 2 ontwikkelde initiatieven tot regionaal niveau (2019 e.v.);
4) Circulaire economie tot het nieuwe normaal maken op landelijk niveau.

En heeft de volgende te kwantificeren doelstellingen voor 2025:

  • Productherontwerp /hergebruik van 20 product-/materiaal ketens;
  • Hoogwaardige recycling van tenminste 40 grondstofstromen;
  • 150 nieuwe (startup en scaleup) bedrijven;
  • 2000 nieuwe banen;
  • 35% verlaging van de milieudruk.

Op maandag 3 februari wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het Nationale Congres Circulaire Economie in Den Haag. Klik hier als je meer wilt weten over het Circulaire Economie Programma van de Board.

Wil jij voortaan ons belangrijkste nieuws in je mailbox ontvangen? Meld je dan hier aan voor onze maandelijkse Board Update.

29 januari 2020

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten