Bedrijven regio Amsterdam pakken ‘verborgen emissies’ aan

Zeven organisaties uit de Amsterdamse metropool gaan, op initiatief van de Amsterdam Economic Board, actief aan de slag met het inventariseren en terugdringen van hun indirecte CO2-uitstoot, oftewel ‘verborgen emissies’. Door deelname aan het initiatief, genaamd ‘Inkopen met Impact’, verwerven zij inzicht in hun verborgen impact op de meest gebruikte facilitaire inkoopcategorieën ‘catering’, ‘warme dranken’, ‘ICT’, ‘schoonmaak’ en ‘werkomgeving’, en kunnen zij kiezen voor het eerlijker en bewuster inkoopalternatief. De deelnemende organisaties willen hiermee hun CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren en stimuleren hiermee betaalbaar en lokaal vraag en aanbod van producten en diensten, en verminderen de vraag naar niet-duurzame spullen. Dit moet een substantiële bijdrage leveren aan een eerlijker, duurzamer en bewuster inkoopspeelveld, waarmee duurzaam inkopen van niche- activiteit tot ‘standaard’ moet uitgroeien.

De deelname aan het initiatief sluit naadloos aan op het commitment van alle Boardleden om in 2030 100% van de facilitaire diensten, producten en leveringen binnen de Amsterdamse metropool volledig duurzaam in te kopen op weg naar de donuteconomie. Vóór de zomermaanden publiceren de zeven deelnemende organisaties hun gezamenlijke potentieel terugdringbare hoeveelheid indirecte CO2-uitstoot en de wijze waarop daar invulling aan gaat worden gegeven.

Verborgen emissies: quickscan geeft inzicht 

De Amsterdamse metropool stoot jaarlijks 5000 kiloton CO2 uit. De zeven deelnemende organisaties (Alliander, Nova College, Port of Amsterdam, Randstad Groep Nederland, Tata Steel, VU en HvA/UvA) gaan als eerste groep aan de slag met de specifiek voor dit doeleinde ontworpen ‘Impact Quickscan’. Een inkoop-impactcalculator die inzicht biedt in verborgen emissies van in organisaties veelgebruikte facilitaire productcategorieën. De tool wordt in de komende maanden aangeboden aan alle 140 bij de Amsterdam Economic Board aangesloten organisaties. Zo krijgen steeds meer organisaties inzichtelijk hoe duurzaam hun facilitaire bedrijfsvoering in de Metropool Amsterdam is, zodat zij onderling maar ook nationaal en internationaal kunnen vergelijken en stappen kunnen ondernemen in reductie van verborgen emissies.

Duurzaam inkopen werkt

Het doorbreken van bestaande patronen en systemen, en deze vervangen voor duurzamere alternatieven blijkt in de praktijk weerbarstig. De ‘Inkopen met Impact-tool’ biedt op basis van data inzicht in de positieve impact die een organisatie al maakt, maar ook in producten en diensten met de grootste verborgen CO2-uitstoot en de duurzamere keuzes die de organisatie kan maken. Doordat ook de impact van zo’n duurzamer alternatief direct inzichtelijk is kan de organisatie eenvoudiger kiezen voor potentiële duurzame winst voor organisatie en omgeving. Het gemak waarmee duurzame inkoopkeuzes kunnen worden gemaakt, moet andere organisaties verleiden tot actieve deelname, om vervolgens krachten te bundelen, te leren van elkaar en de impact versneld te vergroten.

“Met elke euro die een organisatie uitgeeft aan zaken die nodig zijn – zoals mensen, materialen en producten, energie of diensten – kan worden gekozen voor het duurzame, eerlijke of innovatieve alternatief. Enerzijds stimuleert dat de vraag en dus het aanbod van zaken die bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst. Anderzijds vermindert het de vraag naar zaken waar we eigenlijk afscheid van willen nemen, zoals bijvoorbeeld fossiele energie. Met deze meetbare duurzame inkooptrack willen we, samen met de deelnemende organisaties, laten zien dat duurzaam inkopen voor iedereen toegankelijk is, van startup en MKB, tot corporate, iedereen kan kiezen voor het duurzame alternatief”, aldus Claire Teurlings, Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board.

Opschaling initiatieven bereiken circulaire doelen 2050

Doel van het ‘Inkopen met Impact’-initiatief is dat einde aan het van dit jaar vijfenzeventig procent van de 25 Boardleden en 25 procent van de 140 Network Councilleden actief inkoopt met impact. Gedurende het jaar organiseert de Amsterdam Economic Board vier ‘impact tracks’, waarin vijf à tien grote organisaties aan de slag gaan met hun eigen inkooptraject, hun kennis verdiepen en hun netwerk versterken. Daarnaast zijn er twee ‘impact labs’ waarin voor specifieke productcategorieën vernieuwende keteninitiatieven worden opgezet. De uitkomsten hiervan worden ter inspiratie en activatie met het boardnetwerk gedeeld. Tevens wordt een onderzoek gestart naar inkoopbarrières en -innovaties voor duurzame ICT-hardware. Deze initiatieven sluiten aan bij het commitment om in 2030, 100% van de facilitaire diensten, producten en leveringen binnen de Metropool Amsterdam met impact in te kopen, op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.

Uitnodiging tot samenwerking

Wil jij nou ook zicht krijgen op de impact van jouw organisatie? En vervolgens zichtbaar impact maken? Meld je bij inkopenmetimpact@amecboard.com.

7 april 2021

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten