Back to the future met transport over het water

Tijdens de Acts of the Region op 21 juni 2018 werd de Rutte Groep uitgeroepen tot winnaar van de prijsvraag Slimme en Schone Bouwlogistiek. Hun innovatieve concept van bouwvervoer over het water (city barging) draagt volgens de jury bij aan het verduurzamen van bouwtransport in de stad. Projectleider Cornelis Wals van de Rutte Groep licht het principe van city barging toe.

“De binnenstad van Amsterdam loopt vol. De grote hoeveelheid verkeer zorgt voor onbereikbaarheid, onveiligheid en luchtvervuiling. Tegelijkertijd wordt in en rond Amsterdam ontzettend veel gebouwd: één op de drie vrachtwagens in de stad vervoert bouwmaterialen. We ontkomen dus niet aan binnenstedelijk transport, maar de Rutte Groep wil dat slimmer, schoner en veiliger gaan inrichten: over het water. De infrastructuur van Amsterdam leent zich daar heel goed voor, zo is de stad immers ook ooit opgebouwd. De grachten werden vroeger altijd gebruikt voor transport, maar later heeft het autoverkeer dat overgenomen. Met city barging gaan we dus eigenlijk back to the future.

Elektrische boten

Met elektrische duwboten en duwbakken in formatie varen we de bouwmaterialen de binnenstad in. Daar gaan we op verschillende hubs (drijvende platforms aan de kade), of op bestaande laad- en losplekken de materialen verzamelen en overslaan. Van daaruit vervoeren we de goederen in kleinere eenheden naar de bouwlocatie, of naar een plek zo dichtbij mogelijk. Voor het lossen van de materialen op een afmeerplaats of de kade, maken we gebruik van een elektrisch aangedreven kraan die op de boot staat, en dus de kade niet belast. Tot slot leggen we met kleinere, elektrische bestel- of vrachtautootjes de last mile naar de bouwlocatie af. Deze manier van transport betekent dat er geen grote, zware vrachtwagens meer de stad in hoeven en dat het milieu niet wordt belast: we zetten immers alleen emissievrije voertuigen in. Door het verminderen van automobiliteit, verbeteren we de verkeerssituatie in de stad en ontlasten wij de grachten en kademuren van het zware vrachtverkeer. Elektrische boten zijn veel stiller en schoner dan dieselboten, waardoor de extra vaartuigen geen overlast veroorzaken voor omwonenden.

Milieuvriendelijker en efficiënter alternatief

We moeten ons uiteraard conformeren aan de huidige regels rondom vervoer over het water, maar daarover zijn we momenteel in gesprek met de gemeente. Als je de regelgeving voor vrachtverkeer over de weg aanscherpt, en die voor watertransport verruimt, zal een positieve, duurzame verschuiving richting het laatste plaatsvinden. De op handen zijnde beperkende regelgeving voor vrachtwagens in de binnenstad gaat zeker helpen: met city barging bieden wij immers een milieuvriendelijker en efficiënter alternatief.

We gaan daarnaast ook met de gemeente in gesprek over praktische kwesties als het toekennen van meer ligplaatsen en afmeerplaatsen voor het laden en lossen. De gemeente zal het logistieke proces moeten ondersteunen met dat soort noodzakelijke voorzieningen, als we van city barging een succes willen maken.

Ook bij de overheid moet wat dat betreft het roer om. We zijn voortdurend bezig om beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak om de juiste randvoorwaarden voor watertransport te scheppen. Gelukkig krijgen we daarbij veel steun van de Board. Het feit dat de overheid de prijsvraag heeft uitgeschreven, geeft wel aan dat ze openstaan voor innovatieve oplossingen en we zijn dan ook heel blij met de cofinanciering van 750.000 Euro. Zelf investeren we minimaal 1,5 miljoen, dus dat betekent dat we ruim twee miljoen in dit project van city barging stoppen.

Planning

In het eerste kwartaal van 2019 willen we met de eerste volledig elektrische boot gaan varen. De markt van van elektrische last mile-voertuigen tot 7,5 ton is helaas nog niet zo ver ontwikkeld, dus daar zal wat meer tijd overheen gaan. Maar we blijven voorop lopen: over twee, drie jaar willen we drie tot vier boten hebben, die de helft van onze huidige bestand aan dieselvrachtwagens kunnen vervangen. De andere helft gaat op den duur bij voorkeur ook milieuvriendelijk rijden. Op gas of elektrisch, en al dan niet in combinatie met waterstof.

Natuurlijk moeten we ook het prijzengeld verantwoorden, dus we zullen regelmatig beleidsmakers en bestuurders zullen meenemen in ons werkveld. We laten graag zien dat we het gekregen gemeenschapsgeld goed gebruiken, voor een project waar de hele stad van kan profiteren.

DNA

Duurzaamheid zit het DNA van de Rutte Groep. In onze hele bedrijfsvoering besteden we permanent aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en we hopen daarmee ook andere partijen te inspireren. Vanzelfsprekend staan wij ook open voor samenwerking met andere partijen, die ook met het transport over het water bezig zijn. Als we onze kennis en krachten bundelen op het gebied van vervoer over water, dan kunnen we met z’n allen echt een grote bijdrage leveren aan slimmere en schonere stadslogistiek.”

Reek interviews

Dit interview is  deel 5 uit de reeks ‘slimme en schone stadslogistiek’ waarmee de Board zichtbaar maakt wat er al gebeurt in de Metropoolregio Amsterdam(MRA). Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in de MRA in 2025 emissievrij is. Er zijn twee doelstellingen: Enerzijds wil de MRA internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Anderzijds wil de MRA een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Lees meer op onze pagina Mobiliteit en lees hier het verslag van de ACTS of the Region.

Tekst: Ronne Theunis | Afbeelding: Rutte Groep

11 oktober 2018

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten