Amsterdamse coalitie publiceert speciale AI-uitgave in New Scientist

Om het belang van artificiële intelligentie voor de samenleving breed voor het voetlicht te brengen heeft de Amsterdamse coalitie AI technology for people een speciale uitgave gepubliceerd in het oktobernummer van het blad New Scientist. In de special wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van AI binnen de regio Amsterdam.

In 2019 maakten zeven Amsterdamse kennisinstellingen, de gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board bekend dat ze de komende tien jaar 1 miljard euro investeren in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën. Dit samenwerkingsverband, genaamd AI technology for people, richt zich op het opzetten van onderzoeksprogramma’s, het aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI op de domeinen business, health en citizens.

Lees de special online

Amsterdam als ‘innovatieve AI hub’

In de speciale editie van het populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist wordt de Amsterdamse samenwerking aansprekend in beeld gebracht met verschillende voorbeelden van hoe AI ontwikkeld en toegepast wordt binnen de Amsterdamse AI-coalitie. Bij alle technologische innovaties is er een scherp oog voor de sociale, ethische en juridische aspecten ervan. Interviews met onderzoekers, voorbeelden van labs, gesprekken met veelbelovende talenten, in de speciale editie komt alles samen: onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, de rol van de overheid en politiek, en natuurlijk de impact op het dagelijks leven.

‘Door gezamenlijk projecten te initiëren, ontwikkelen we de kennis over en de toepassingen van AI sneller en beter’, aldus Geert ten Dam, voorzitter CvB van de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer van de Amsterdamse samenwerking. ‘Het gaat om een geïntegreerde aanpak in de hele keten, en altijd staat de mens centraal. Een van de mooie voorbeelden is het CIVIC AI lab, een samenwerking tussen de UvA, VU, de Gemeente Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In nauwe samenwerking wordt hier gewerkt aan AI-technologie die waarden als gelijkheid en privacy waarborgt, en bijdraagt aan kansengelijkheid.’

Krachtig netwerk

De samenwerking strekt zich inmiddels uit tot ver buiten de metropoolregio Amsterdam. Anita Nijboer, ambassadeur van AI technology for people: ‘Met de samenwerkende kennisinstellingen, de actieve aanhaking van de gemeente, de aanwezige bedrijven en 277 startups in regio Amsterdam zijn we aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven (groot en klein) en talent.’ Dit krachtige ecosysteem verbinden we nadrukkelijk ook met de andere innovatieve ecosystemen in Nederland. Deze samenwerking is essentieel willen we als Nederland op innovatief gebied internationaal op de kaart zetten. De Amsterdamse coalitie neemt hierin met haar aanwezige kennis en kunde op het gebied van AI graag de lead. We zijn dan ook heel blij dat ook de leden van ons comité van aanbeveling deze boodschappen versterken.

AI technology for people

AI technology for people is een samenwerking tussen de Amsterdam Economic Board, het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut, het Centrum Wiskunde & Informatica, de Gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

  • Femke Halsema burgemeester van Amsterdam
  • Corinne Vigreux co-founder TomTom, founder Codam
  • Chris Buijink voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
  • Sigrid Johanisse adviseur Innovatie, Technology & Science, Buitenlandse Zaken/ambassade Washington
  • Marietje Schaake Stanford University, president The CyberPeace Institute
  • Alexander Rinnooy Kan emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde
  • Peter van Sabben CEO & co-founder GrowthTribe
  • Pieter Senster engineering director Databricks
  • Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer, Philips

Download de pdf-versie van de speciale uitgave.

15 oktober 2020

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten