Wouter Kolk: ‘Regionaal data-akkoord verder dan wettelijke richtlijnen’

De digitalisering in de Amsterdamse regio neemt toe en daarmee de hoeveelheid beschikbare data. Dat heeft positieve gevolgen, maar vraagt ook om waakzaamheid. Wouter Kolk, lid van onze Board en CEO bij Ahold Delhaize Europe & Indonesia, denkt dat de Amsterdamse Metropool gebaat is bij een krachtig regionaal data-akkoord.

Verantwoorde en duurzame digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Slim datagebruik geeft inzicht in goederenstromen in de regio, en daarmee kunnen we onze logistiek slimmer inrichten. Met data kunnen we ook de gezondheid in de regio beter monitoren en patronen herkennen, zodat we ons beleid kunnen aanscherpen.

We moeten echter niet alleen slim omgaan met data, maar ook verantwoord. De metropoolregio is aan zijn stand verplicht om daarin een voorloper te zijn, zo zegt Wouter Kolk. “In de eerste plaats hebben bewoners van de regio het recht te weten hoe organisaties hier met hun data omgaan. Daarnaast hebben wij als regio van oudsher een progressieve mindset. Wij lopen vaker voor de troepen uit — ook doordat hier veel techbedrijven gevestigd zijn. Overal in de wereld worden de regels voor datagebruik aangescherpt, maar dat moet niet onze belangrijkste motivatie zijn. Wij moeten vanuit de waarden van onze regio nadenken over wat we met data willen.”

Startpunt data-akkoord

Voor de troepen uitlopen kan bijvoorbeeld met het regionale data-akkoord waar de Board nu al aan werkt. Dat akkoord richt zich onder meer op gelijke behandeling, inzicht in de algoritmen, keuzevrijheid en duurzaamheid. Kolk is groot voorstander van zo’n akkoord, maar ziet ook wel wat uitdagingen voor de totstandkoming. “De partijen die het ondertekenen, moeten het over deze richtlijnen eens worden. Het moeten ook richtlijnen worden, die verder gaan dat wat de wet ons voorschrijft.”

Een goed startpunt zou volgens Kolk zijn om eens te kijken naar wat grote bedrijven in de regio zelf al op dit vlak hebben ingericht. “Ahold Delhaize heeft zelf bijvoorbeeld een data protection policy opgesteld, waarin principes staan voor ons databeleid. Met die principes als uitgangspunt kunnen onze merken over de hele wereld vervolgens zelf vormgeven hoe ze met data omgaan. De gemeente, de haven, KLM en techbedrijven hebben vast ook al iets op papier. In een paar werksessies met deze partijen moeten we wel tot een eerste opzet kunnen komen.”

Geen papieren tijger

“Ik wil niet zeggen dat onze aanpak perfect is”, zegt Kolk met een bescheiden lachje. “Maar er staan wel wat dingen in die interessant kunnen zijn voor een regionaal data-akkoord. Zo is het document onder meer ‘aligned with our values’, dus passend bij de waarden van ons bedrijf. Voor een regionaal data-akkoord moeten we nadenken over de waarden van de metropoolregio. Daarnaast is transparantie een belangrijke richtlijn: dat je laat zien wat je doet en dat je doet wat je laat zien. En ook dat je algoritmen gebruikt die zonder vooroordelen zijn.”

Ahold Delhaize heeft voor zijn databeleid ook checks & balances ingebouwd, zodat het geen papieren tijger blijft. “Die moeten er voor het data-akkoord ook komen. Het moet geen wetgevend iets zijn, maar ik vind wel dat we af en toe moeten toetsen hoe bedrijven het doen.”

Voordelen slim datagebruik

Bedrijven die zorgvuldig omgaan met data en dat laten zien aan hun klanten en andere partijen waar ze mee samenwerken, zijn beter in staat om te profiteren van die data. Bijvoorbeeld doordat ze meer vertrouwen krijgen van consumenten. Deloitte en Ahold Delhaize lieten in 2020 onderzoek doen onder 15.000 consumenten in Europa. Daaruit bleek dat consumenten bereid zijn meer data te delen als duidelijk is hoe bedrijven met die data omgaan en wat zij er als consument zelf aan hebben.

Slim en verantwoord omgaan met data leidt niet alleen tot betere relaties met klanten. Het kan ook bijdragen aan de slimme, groene en gezonde regio waar de Board met haar partners hard aan werkt. Kolk: “Je kunt die data natuurlijk gebruiken om consumenten beter te bedienen. Er zit ook veel maatschappelijke waarde in de data. Dat is voor mij persoonlijk ook een reden om er zoveel mee bezig te zijn. Wij gebruiken bijvoorbeeld nu al data om onze logistieke stromen efficiënter in te richten. We doen voorspellingen op basis van data, aan de hand van wat klanten bij ons gekocht hebben. Daarmee kunnen we de food waste enorm verminderen, omdat we vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen.”

Veiligere maatschappij

Als het data-akkoord er ligt, kunnen ook andere organisaties in de regio het ondertekenen of het gebruiken als inspiratie. “Niet alle organisaties hebben de middelen die wij als bedrijf hebben om zelf zo’n beleid goed vorm te geven”, legt Kolk uit. “Met het data-akkoord ligt er straks iets waarmee we als regio een voorloper zijn. Ook kan het document als inspiratie dienen voor het databeleid van vele bedrijven. Het helpt ze om onzekerheden weg te nemen en ze ‘in control’ te laten zijn over hun data. Bedrijven kunnen dus met behulp van dat data-akkoord op een relatief eenvoudige manier een steentje bijdragen aan een veiligere maatschappij, met verantwoord datagebruik.”

Tekst: Mirjam Streefkerk

Méér Board Talk

Het interview met Wouter Kolk is deel 13 uit de reeks Board Talk. Hierin praten we met Boardleden over de grootste uitdagingen voor de Amsterdamse metropool. Een regio die een duurzame, gezonde leefomgeving biedt, verantwoorde digitalisering en waardevol werk voor iedereen. Dit zijn ook de belangrijkste thema’s voor Amsterdam Economic Board. Lees ook de andere interviews in de serie Board Talk.

21 december 2021

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten