Toekomstbeelden datacenters Metropool Amsterdam

Met de ontwikkeling van een publiek-private studie werken we aan een gezamenlijke toekomstvisie op de impact van datacenters op de Metropool Amsterdam.

De Amsterdamse regio behoort tot de top 3 van datacenter hubs in Europa, na Londen en Frankfurt. Bijna alles wat online gebeurt staat in een datacenter. Een kwart van ons bruto nationaal product is afhankelijk van datacenters. De aanwezigheid van datacenters is een belangrijke vestigingsfactor voor buitenlandse bedrijven, net zoals bijvoorbeeld Schiphol. Europese hoofdkantoren – zoals die van Netflix – vestigen zich om die reden in de Metropool Amsterdam. De datacentermarkt ontwikkelt zich razendsnel en met een enorme dynamiek. Met dit initiatief is Amsterdam Economic Board op zoek gegaan naar trends, kansen en onzekerheden, zodat de regio beter kan anticiperen op veranderingen.

Resultaten van de toekomstbeelden

Amsterdam Economic Board heeft in 2018, samen met partners, toekomstscenario’s opgesteld voor ontwikkelingen in de datacenter industrie. Hiervoor hebben we bijeenkomsten georganiseerd om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over de impact van datacenters op de regio.

Deze activiteiten hebben geleid tot toename in bewustwording onder regionale partners. Dat zette datacenters op de agenda binnen de Metropool Amsterdam. De gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer hebben in 2019 zelfs een tijdelijke bouwstop voor datacenters afgekondigd. Ook nationaal kwamen datacenters op de agenda. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde in 2019 een strategisch onderzoek naar de groei van datacenters.

Het besef dat organisaties en inwoners met hun dataverbruik veel energie consumeren, waardoor het energienet onder spanning komt te staan, leidde tot de start van ons initiatief LEAP.

Lees meer

Rol van Amsterdam Economic Board

Initiëren, verbinden, aanjagen, uitvoeren

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief