Toekomstbeelden datacenters Metropoolregio Amsterdam

De Amsterdamse regio behoort tot de top 3 van datacenter hubs in Europa, na Londen en Frankfurt. Bijna alles wat online gebeurt staat in een datacenter. Een kwart van ons BNP is afhankelijk van datacenter. De aanwezigheid van datacenters is een belangrijke vestigingsfactor voor buitenlandse bedrijven, net zoals bijvoorbeeld Schiphol. Europese hoofdkantoren – zoals die van Netflix – vestigen zich om die reden in de Metropoolregio Amsterdam. De datacentermarkt ontwikkelt zich razendsnel en met een enorme dynamiek. Dit onderzoek geeft een trends, kansen en onzekerheden, waardoor de regio beter kan anticiperen op veranderingen.

In mei 2018 zijn in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam, Almere en de Provincie Noord Holland toekomstscenario’s opgesteld voor de datacenter industrie. De follow up van de adviezen en verdere coördinatie wordt opgepakt door de provincie Noord-Holland. De Board ondersteunt in 2019 op momenten waar triple helix partijen elkaar nodig hebben en bij agendering op bestuurlijk niveau.

Rol van de Board

Lid werkgroep, volgend, geen initiërende rol meer.

Fase

Afgerond

Neem contact op

  • Willem Koeman

    Willem Koeman

    Manager Leads en Strategie, Lead Digitale Connectiviteit

    Amsterdam Economic Board

Delen