Facts of the Region

 • State of the Region
 • De Economie van de MRA bloeit en de werkloosheid daalt. Maar er zijn ook tal van maatschappelijke uitdagingen. In deze bijeenkomst presenteren wij de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling én de ontwikkeling van de welvaart in de MRA in bredere zin. Welke sectoren trekken de economie? Hoe ontwikkelen zich de verschillende deelregio’s? Profiteert iedereen van het gunstige tij? Heeft de regio voldoende brandstof om de positieve ontwikkeling aan de gang te houden?

  Programma

  • 14.00 Ontvangst met koffie en thee
  • 14.30 Start programma
   • Franc Weerwind, Burgemeester Almere opent het programma;
   • Henri de Groot, hoogleraar regionaal economische dynamiek (Vrije Universiteit) presenteert Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018; 
   • Udo Kock, wethouder EZ van gemeente Amsterdam en voorzitter Platform Economie van MRA neemt het eerste exemplaar in ontvangst en reageert op de resultaten.
   • Jeroen Slot (OIS Amsterdam) vertelt over de Brede Welvaartsmonitor MRA in ontwikkeling;
   • Jan Hamming, Burgemeester van Zaanstad reflecteert op beide sprekers en gaat in op de samenwerking in het sociale domein in de MRA.
  • 16.00 Borrel

  Het belooft een leerzame bijeenkomst te worden, gepland op het moment waarop de nieuwe colleges in de meeste gemeenten zijn gevormd en van start zijn gegaan.

  Voor meer informatie en inschrijving:

  https://www.iamsterdam.com/nl/zakelijk/state-of-the-region/facts-of-the-region