Amsterdam Smart City

Een wereld in transitie vraagt om een plek waar changemakers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken. Amsterdam Smart City is die open, veilige plek. Hier gaan we vanuit het vraagstuk met elkaar aan de slag.

Elkaars verschillen gebruiken wij constructief en creatief. Onze kernwaarden – de mens centraal, leren door te doen, publieke meerwaarde, openheid en transparantie – zijn hierin leidend.

Voor wie is Amsterdam Smart City?

Het onafhankelijke platform vormt een internationale community van meer dan 9.000 changemakers. Verbonden aan de Metropool Amsterdam, waar de 29 aangesloten publieke en private partners met elkaar en de community co-creëren. Het online platform staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in, en werkt aan, stadsontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en technologie.

Waarom dit platform?

Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst willen we wonen en werken in een gezonde stad. Steden worden steeds drukker en we ondervinden de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling. Daarom kijken we naar vraagstukken als: hoe maken we de overstap van fossiele naar duurzame energie? Kunnen we afval omzetten in grondstoffen? Hoe schakelen we over op schoon en elektrisch vervoer? En hoe houden we onze digitale wereld transparant en begrijpelijk?

Wat doen we?

Amsterdam Smart City heeft jarenlang ervaring in het tot stand brengen van (digitale) innovaties voor duurzame, leefbare steden. Door haar waardegedreven aanpak zorgt het programma ervoor dat innovaties daadwerkelijk bijdragen aan schonere, groenere en gelukkigere steden. Bewoners en gebruikers van steden staan hierin centraal.

We werken aan vier challenges: drijvende wijken, circulaire laadinfrastructuur, de coöperatieve challenge en de ondergrond challenge.

 • Drijvende wijken

  Door ruimtegebrek en klimaatverandering moeten woningen in de toekomst mogelijk ook worden gebouwd in watergebieden. De challenge van de drijvende wijken draait om het creëren van voorstelbare en werkbare scenario’s van stedelijke ontwikkeling op water. Drijvende wijken vragen niet alleen om oplossingen voor de technische aspecten. Maar ook om financiering, steun van de gemeenschap, ecologische aspecten, betaalbaarheid en politiek. De collectieve overtuiging over stedelijke ontwikkeling is momenteel vooral gericht op ‘gezinsappartementen op het land’. Dat willen we veranderen. Zodat leven op water voor iedereen een serieuze optie wordt.

  Wil je meer weten over drijvende wijken? Neem dan contact op met pelle@amsterdamsmartcity.com.

 • Circulaire laadinfrastructuur

  Circulaire initiatieven, waaronder circulaire oplaadinfrastructuur, komen vaak lastig voorbij de proeffase, vanwege verschillende barrières. Zoals het gebrek aan data, uitdagingen bij het implementeren van circulariteit in de productieketen, regelgeving en hogere kosten. Met de challenge circulaire laadinfrastructuur willen we circulaire businessmodellen in de laadinfrastructuurketen voor elektrische voertuigen stimuleren. Samen met partners werken we aan het verminderen van beperkende regelgeving, het genereren en openstellen van relevante data, en gedeeld eigenaarschap nemen over de gehele keten. Dit draagt bij aan de transitie naar een circulaire samenleving.

  Wil je meer weten over circulaire laadinfrastructuur? Neem dan contact op met noor@amsterdamsmartcity.com.

 • Coöperatieve challenge

  Steeds vaker starten groepen mensen met coöperatieve initiatieven. Variërend van door de gemeenschap geleide energieprojecten tot collectieve mobiliteit en huisvesting. Deze initiatieven worden vaak gedreven door duurzaamheids- en sociale doelen, zonder winstoogmerk. De voordelen van deze initiatieven blijven vaak beperkt tot specifieke groepen op lokaal niveau. De coöperatieve challenge wil maatschappelijke organisaties op het gebied van energie, zoals energiecoöperaties, meer mainstream maken. Dat doen we door erkenning te creëren, begrip te bevorderen en kennisuitwisseling te faciliteren.

  Wil je meer weten over de coöperatieve challenge? Neem dan contact op met noor@amsterdamsmartcity.com.

 • Ondergrond challenge

  In de bodem onder stedelijke gebieden ligt een diversiteit aan infrastructuur. Zoals kabels, glasvezelkabels, gaspijpleidingen, warmtenetwerken en rioleringen. Maar ook natuurlijke elementen zoals grond, die van cruciaal belang is voor de gezondheid van stadsbomen. De druk op deze ondergrond neemt toe. Graafwerkzaamheden leiden tot verstoringen en schade aan het ecosysteem. De ondergrond challenge heeft als doel een betere samenwerking tussen alle belanghebbenden. Bijvoorbeeld op het gebied van data delen en een gezamenlijke planning om de kwaliteit en het beheer van de ondergrond te verbeteren. Dat kan leiden tot een gezondere ondergrond met meer biodiversiteit, minder verstoringen en een versnelde overgang naar duurzamere energie- en digitale infrastructuur. Dat alles is in het belang van de bewoners van stedelijke gebieden.

  Wil je meer weten over de ondergrond challenge? Neem dan contact op met noor@amsterdamsmartcity.com.

Contactpersonen

Francien Huizing | Amsterdam Economic Board

Programmadirecteur
Amsterdam Smart City

Patricia Hoogland | Amsterdam Smart City | Amsterdam Economic Board

Communicatie- en Programmamanager a.i.
Amsterdam Smart City

Cornelia Dinca | Amsterdam Economic Board

International Liaison
Amsterdam Smart City

Pelle Menke | Amsterdam Economic Board

Communicatie- en Programmamedewerker Mobiliteit
Amsterdam Smart City

Sophie van der Ploeg | Amsterdam Economic Board

Community Manager
Amsterdam Smart City

Noor Veenhoven | Amsterdam Economic Board

Programmamanager Circulair & Energie
Amsterdam Smart City

Delen

Nieuws

Schrijf je in voor de Board Update

Ontvang 8x per jaar nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.

Get your news and events about the Amsterdam region. Check previous editions. Our newsletter is in Dutch.

Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.

Click to agree to our privacy statement.