Board aan tafel bij 1e OECD Rondetafel Circulaire Economie in Parijs

Begin juli hield Jacqueline Cramer 2 keynote speeches over het MRA grondstoffentransitieprogramma van de Board in Parijs tijdens de eerste OECD Roundtable over circulaire economie in steden en regio’s.

Het OECD programma voor circulaire economie ondersteunt steden en regio’s in de transitie naar een circulaire economie met multi-level debatten om uitdagingen en mogelijkheden te identificeren, leren van peers en vaststellen van key-indicatoren die nodig zijn voor besluitvorming en evaluatie van strategieën voor het realiseren van een circulaire economie.

Jacqueline nam 80 geïnteresseerden mee in ‘De dynamiek tussen business stakeholders in de transitie naar een circulaire economie’. Arjan Hassing van het Chief Technology Office van de gemeente Amsterdam nam deel aan een panel en vertelde een mooi complementair verhaal over de aanpak in Amsterdam.

Tijdens het seminar ‘Transition to the circular economy for Regions and Cities’ sprak Jacqueline Cramer over de evolutie in het implementeren van een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam. Dit seminar werd bezocht door een klein high level gezelschap van vertegenwoordigers van de EU, United Nations Environmental ProgrammeHet United Nations Environmental Program (UNEP) is de VN-organisatie die het milieubeleid op regionaal en wereldwijd niveau coördineert. De organisatie ontwikkelt en stimuleert milieubeleid door milieuvraagstukken in de internationale gemeenschap aan de orde te stellen. Het is de missie van UNEP om samenwerkingsverbanden voor milieubeleid tussen landen te versterken door middel van het verstrekken van informatie., European Environmental Agency, vertegenwoordigers van enkele steden en regio’s en enkele professoren.

Lees hier meer over de aanpak van de Board.