Moonshot: lancering van een verenigde Europese data-economie

Bij de rondetafel ‘Accelerating a Sustainable European Data Economy’ kwamen internationale leiders op het gebied van databeleid samen in Amsterdam om de voorwaarden voor eerlijke en open datamarkten in kaart te brengen. Het gevoel van urgentie was voelbaar. “Dit is te belangrijk om aan de Amazon’s en Alibaba’s over te laten.”

Dit verslag is Engelstalig. Klik hier om het artikel te lezen.