Mobility as a Service

 • Gerealiseerd
 • We gaan toe naar een digitale dienst voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen via fiets, trein, tram/metro, deelauto en taxi op maat aanbieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren. MaaS-ontwikkeling levert een concrete bijdrage aan emissiereductie.

  Rol Board

  Via een aantal succesvolle MaaS Meetups is in 2017 een ecosysteem opgezet met actieve betrokkenheid van  250 ondernemers, overheden en onderzoekers in de MRA. In 2018 wordt dit ecosysteem ingezet om MaaS-concepten te introduceren in de metropoolregio Amsterdam. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij nieuwe thema’s en acties die voortkomen uit het MRA Smart Mobility Programma en Amsterdam Smart City.

  Milestones 2018

  • Eind 2018 is het MaaS ecosysteem verbonden aan initiatieven uit de regio.

  Verslagen

  Voor de opbouw van het bestaande ecosysteem zijn er in 2017 vijf MaaS Meetups georganiseerd. De verslagen lees je hier:

  Lees hier het verslag van MaaS Meetup #1: “Zuidas aan de MaaS
  Lees hier het verslag van MaaS Meetup #2: “Samenwerking in de keten”
  Lees hier het verslag van MaaS Meetup #3: “Data for Mobility”
  Lees hier het verslag van MaaS Meetup #4: “Iedereen aan de MaaS”
  Lees hier het verslag van Maas Meetup #5:  “De Wrap-Up

   

  Contact

  Ben jij bezig met Mobility as a Service en wil je verbonden worden aan leden van ons netwerk, neem dan contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit, Richard Hoving