Talent voor Health & AI

De Metropool Amsterdam heeft alles in huis om uit te groeien tot de Europese Life Sciences & Health hub. In 2020 is vanuit het actieprogramma Life Sciences & Health het platform Smart Health Amsterdam opgericht.

Resultaten met Talent voor Health & AI

In 2020 onderzochten we de stand van zaken op gebied van talentontwikkeling in Health & AI. Zo brachten we in beeld waar we de grootste tekorten hebben, waar de kansen liggen voor talentontwikkeling en hoe we de al bestaande resources het beste kunnen gebruiken.

Verder brachten we de belangrijkste stakeholders bij elkaar om over een integraal Plan van Aanpak Talent voor Health & AI te praten. Gezamenlijk werkten we aan het bouwen van een skills map met een overzicht van welke skills ontwikkeld moeten worden door welke doelgroepen binnen het Health & AI ecosysteem.

Rol Amsterdam Economic Board

Verkennen en onderzoeken, aanjagen en mobiliseren, platform geven, uitvoeren.