Talent voor Health & AI

De Metropool Amsterdam heeft alles in huis om uit te groeien tot de Europese Life Sciences & Health hub. In 2019 hebben de Amsterdam Economic Board, Amsterdam UMC, Sanquin, VUmc, Gemeente Amsterdam, NKI/Anthoni van Leeuwenhoek en UvA, CWI, OLVG, HvA, AMS en Amsterdam health & technology institute (ahti) een Memorandum of Understanding van Smart Health Amsterdam getekend. Met deze ondertekening zetten we in op het versterken van de samenwerking binnen het Life Sciences Cluster in de regio Amsterdam en het uitbouwen van de uitstekende uitgangspositie op het gebied van Artificial Intelligence & data. Het aantrekken en ontwikkelen van talent is een belangrijke speerpunt voor het Smart Health Amsterdam actieprogramma.

Wat gaan we doen?

In 2020 onderzoeken we de stand van zaken op gebied van talent ontwikkeling in Health & AI. Zo brengen we in beeld waar we de grootste tekorten hebben, waar de kansen liggen voor talentontwikkeling en hoe we de al bestaande resources het beste kunnen gebruiken.

Verder brengen we de belangrijkste stakeholders bij elkaar om over een integraal Plan van Aanpak Talent voor Health&AI te praten. Gezamenlijk werken we aan het bouwen van een skills map met een overzicht van welke skills ontwikkeld moeten worden door welke doelgroepen binnen het Health&AI ecosysteem.

Rol Board

Verkennen/onderzoeken;Aanjagen/mobiliseren;Platform geven;Uitvoeren

Hoe kun je meedoen?

Ben je geïnteresseerd in talent ontwikkeling voor Health & AI? Neem dan contact op met Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst.