Talent voor Health & AI

De Metropool Amsterdam heeft alles in huis om uit te groeien tot de Europese Life Sciences & Health hub. In 2020 is vanuit het actieprogramma Life Sciences & Health het platform Smart Health Amsterdam opgericht . De Board en de Gemeente Amsterdam werken hierin samen aan het versterken van het Life Sciences Cluster in de regio Amsterdam en het uitbouwen van de uitstekende uitgangspositie op het gebied van Artificial Intelligence & data.

Het aantrekken en ontwikkelen van talent is een een van de acties waar Smart Health Amsterdam aan werkt.

Smart Health Amsterdam (SHA)

SHA is opgericht door de gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en amsterdam & partners om een ​​sterk netwerk te bieden voor data- en AI-gestuurde innovatie in de Amsterdamse life sciences en health sector. SHA verbindt alle data- en AI-gerelateerde spelers, instellingen, innovators, wetenschappers, medici, investeerders en andere knappe koppen van Amsterdam.

Samen met onze partners streven we ernaar om gezondheidsinitiatieven onder de aandacht te brengen moedigen we de verbinding tussen gezondheidsinnovators binnen de regio Amsterdam aan. Ook fungeren we als aanspreekpunt. Word hier lid van onze community.

Wat gaan we doen?

In 2020 onderzoeken we de stand van zaken op gebied van talent ontwikkeling in Health & AI. Zo brengen we in beeld waar we de grootste tekorten hebben, waar de kansen liggen voor talentontwikkeling en hoe we de al bestaande resources het beste kunnen gebruiken.

Verder brengen we de belangrijkste stakeholders bij elkaar om over een integraal Plan van Aanpak Talent voor Health&AI te praten. Gezamenlijk werken we aan het bouwen van een skills map met een overzicht van welke skills ontwikkeld moeten worden door welke doelgroepen binnen het Health&AI ecosysteem.

Rol Board

Verkennen/onderzoeken;Aanjagen/mobiliseren;Platform geven;Uitvoeren

Hoe kun je meedoen?

Ben je geïnteresseerd in talent ontwikkeling voor Health & AI? Neem dan contact op met Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst.

 

#slimgroengezond

Dit draag bij aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam als de Europese Life Sciences & Health hub