Holland Circulaire Hotspot

Netwerk voor buitenlandpromotie voor bedrijven, kennisinstellingen, Ngo’s en de overheid om onze koploperpositie in de circulaire economie internationaal uit te dragen en te vermarkten.

Samenwerkingspartners

Vertegenwoordigers van de brancheverenigingen uit de afval- en recyclingsector: vertegenwoordigers VA, NVRD en BRBS, BVOR, Rijksbrede Programma Circulaire Economie, programmering economische diplomatie bewindspersonen en ambtelijke top, VNO-NCW, RVO.

Rol van de Board

  • Initiëren, platform geven, uitvoeren.
  • Deelnemen, mobiliseren van partijen in het kader van internationale positionering, bij te dragen aan buitenlandse handelsmissies en delegaties uit het buitenland in de Metropoolregio Amsterdam te ontvangen, platform bieden.

Milestones 2019

Intensiveren netwerk.

Fase

Uitvoering.

Meer weten

Volgt de ontwikkelingen via: Holland Circulair Hotspot

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan het profileren van de Metropoolregio Amsterdam als de circulaire hub van producten en diensten.