Holland Circular Hotspot

Een publiek-privaat platform waarin bedrijven, kennisinstellingen en (lokale) overheden samenwerken om internationale samenwerking en kennisuitwisseling over de Nederlandse circulaire economie te bevorderen en te ondersteunen. Vind inspiratie en ondersteuning voor Nederlands-internationale circulaire economie samenwerking op www.hollandcircularhotspot.nl!

Samenwerkingspartners

Vertegenwoordigers van de brancheverenigingen uit de afval- en recyclingsector: vertegenwoordigers VA, NVRD en BRBS, BVOR, Rijksbrede Programma Circulaire Economie, programmering economische diplomatie bewindspersonen en ambtelijke top, VNO-NCW, RVO.

Rol van de Board

  • Initiëren, platform geven, uitvoeren.
  • Deelnemen, mobiliseren van partijen in het kader van internationale positionering, bij te dragen aan buitenlandse handelsmissies en delegaties uit het buitenland in de Metropoolregio Amsterdam te ontvangen, platform bieden.

Milestones 2020

Intensiveren netwerk.

Fase

Uitvoering.

Meer weten

Volgt de ontwikkelingen via: Holland Circular Hotspot

Inspiratie en support voor nederlands-internationale CE samenwerking

Onder ‘support’ zijn concrete handvatten te vinden om Nederlands-internationale samenwerking aan te gaan. Zoals de ‘self-service toolkit’ waarin presentaties, achtergrondinformatie en links te vinden zijn die naar eigen inzicht gebruikt kunnen worden om de circulaire transitie wereldwijd te versnellen.

Ter ondersteuning van buitenlandse partijen is de pagina ‘join the Dutch’ aangemaakt. Hier is een overzicht te vinden van de belangrijkste informatie voor deze doelgroep. Om Nederlandse ondernemers te helpen de stap over de grens te maken, is er de pagina ‘for Dutch organizations’ aangemaakt.

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan het profileren van de Metropoolregio Amsterdam als de circulaire hub van producten en diensten.