Stimuleren van fietsgebruik voor duurzame en gezonde Metropool Amsterdam

Green deal fiets

Vervoer per fiets heeft veel voordelen: fietsen is goed voor het milieu én het is goed voor de eigen gezondheid. Voor een duurzame, gezonde Metropool Amsterdam met vitale bewoners en werknemers is het daarom belangrijk het gebruik van de fiets te stimuleren.

Dat doen we door organisaties te verbinden aan de Green Deal Fiets om innovaties te ontwikkelen voor meer fietsgebruik en drempels die fietsers ervaren te verkleinen of weg te halen. Amsterdam Economic Board is initiatiefnemer, net als het MRA Bureau, de Vervoerregio Amsterdam en BYCS. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen staan wij op de pedalen om meer bedrijven en bewoners te laten kiezen voor de fiets als vervoermiddel.

Wethouder Marja Ruigrok vertelt over Green Deal Fiets. Lees verder onder de video.

Wat doet Green Deal Fiets?

Wij willen 100.000 extra fietsers in 2025 binnen de regio Amsterdam. Samen met partners werken we aan vier thema’s:

1. Regionaal netwerk van innovatieve fietsservicepunten

Doel is vóór 2025 drie tot vijf fietsservicepunten in de Metropool Amsterdam, bij voorkeur regionaal gespreid en gevarieerd naar doelgroepen fietsers (fietsforens, sportfietser, recreatiefietser etc.).
De fiets is een heel goed en snel middel om van A naar B te komen – ook over iets langere afstanden. Wel is er juist dan behoefte aan meer service onderweg; reparaties, schuilen voor een regenbuitje, een versnapering kopen of de acculaden. Daarom gaan de regionale overheden in 2023 – samen met de Green Deal-partners – verder bekijken welke locaties langs de doorgaande fietsroutes in de regio geschikt zijn voor een fietsservicepunt.
In 2023 opent een eerste fietsservicepunt in Schiphol-Noord. De lessen die we van deze pilot leren, passen we toe bij de opzet van nieuwe fietsservicepunten.

2. Fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden voor werkgevers

Doel is om vóór 2025 zoveel mogelijk werkgevers en werknemers gebruik te laten maken van fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden; zoals een fietskilometervergoeding, faciliteiten op het werk zoals een omkleedruimte, een veilige fietsenstalling of hulp bij kleine reparaties, zodat het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer toeneemt, de CO2-uitstoot vermindert en werkgevers kunnen beschikken over vitalere werknemers.
Regionale overheden en Green Deal-partners blijven gericht lobbyen voor eenvoudige, begrijpelijke wet- en regelgeving voor fietsgebruik, zodat zoveel mogelijk mensen gaan kiezen voor de fiets.
Ook spreken de overheden en partners af om te werken aan een betere informatievoorziening over de bestaande wet- en regelgeving. Dat maakt complexe regelingen eenvoudiger en helpt organisaties en werknemers gebruik te maken van fietsregelingen.

3. Inzicht in impact van meer fietsgebruik

Om fietsen aantrekkelijk te maken voor een brede doelgroep wordt kennis en data beschikbaar gesteld voor organisaties, bedrijven en onderzoekers binnen en buiten de regio. Op basis daarvan kunnen we beter inzicht bieden in wat de impact is van meer fietsgebruik in de Metropool Amsterdam. Het Waardecreatiemodel Green Deal Fiets, dat wij hebben ontwikkeld met Impact Hub, vormt daarvoor een goede basis.

4. Kinderen en jongeren op de fiets (2-20 jaar)

Doel is vóór 2025 om zoveel mogelijk kinderen en jongeren op het fietszadel te helpen. Steeds minder kinderen en jongeren gebruiken de fiets om naar huis, school, sport of vrienden te gaan.
Dat doen we onder meer door te onderzoeken wat het kunnen beschikken over een fiets betekent voor (jonge) kinderen en welke interventies jongeren helpen bij de keuze voor de fiets. We maken een aantrekkelijk aanbod voor de kosten van OV en fiets en we ontwikkelen een app om fietsgebruik te stimuleren. Ook betrekken we sterke partners, zoals topwielrenners van Team Jumbo-Visma en we steunen de petitie van de junior Fietsburgemeester.

Bekijk de video over Green Deal Fiets, of lees verder.

Wat hebben inwoners hieraan?

Met Green Deal Fiets dragen we bij aan minder CO2-uitstoot, een betere bereikbaarheid, meer gezonde inwoners en vitale werknemers in de regio.

Hier werken we aan in 2023

  • Nieuwe samenwerkingen, versnelling en innovaties rondom de vier thema’s, door partijen aan te jagen en te verbinden. Onder meer met minimaal drie Green Deal Fiets Meetups.
  • Bredere waardering, ondersteuning en implementatie van de Green Deal Fiets-benadering en -acties. Onder meer door aansluiting te zoeken bij initiatieven rond het stimuleren van actieve mobiliteit, zowel bij de EU, het Rijk als bij de provincies. Bijvoorbeeld bij het Actieprogramma Actieve Mobiliteit 2022-2027 van de Provincie Noord-Holland.
  • Een dashboard voor bestuurders en beslissers dat inzichtelijk maakt welke impact fietsgebruik heeft. Daarvoor gaan we verder met het Waardecreatiemodel Green Deal Fiets.

Wil je ook opstappen met de Green Deal Fiets?

Heb jij een voorstel, idee of vraagstuk in je fietstas? Of wil je meer informatie over het ondertekenen van de Green Deal Fiets? Neem dan contact op met Richard Hoving, Lead Mobiliteit.

Bekijk de Flyer