Wie betaalt Amsterdam Economic Board?

Amsterdam Economic Board wordt gefinancierd door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropool Amsterdam.