Welke rol heeft Amsterdam Economic Board?

Amsterdam Economic Board initieert en versnelt samenwerking (als aanjager), bouwt en onderhoudt netwerken (als verbinder) en activeert netwerken op urgente thema’s (als agendasetter).

De organisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.

Ieders aandeel is cruciaal: bedrijven functioneren als innovator en voorloper, kennisinstellingen leveren essentiële denkkracht en overheden zijn onmisbaar als investeerder, regelgever en inkoper.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Samen met ons netwerk werken we aan het behalen van onze ambities door de inzet op concrete initiatieven en programma’s. Dat is de kern van ons werk.

We jagen initiatieven in de regio aan die kansrijk zijn. Deze hebben de potentie tot verdere uitvoering en opschaling, waarbij partijen uit ons netwerk in de lead zijn.

Bekijk ook: